Γιατί η κυβέρνηση απέσυρε την διάταξη για τις περιοχές Natura- Για θετικό βήμα μιλά η WWF- Η καταστροφή στην Δαδιά έδρασε καταλυτικά

 Γιατί η κυβέρνηση απέσυρε την διάταξη για τις περιοχές Natura- Για θετικό βήμα μιλά η WWF- Η καταστροφή στην Δαδιά έδρασε καταλυτικά

Μετά την κατακραυγή της αντιπολίτευσης και των περιβαλλοντικών οργανώσεων η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει για νέα διαβούλευση τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η διάταξη θα κατατεθεί εκ νέου στα τέλη Αυγούστου μετά τη νέα διαβούλευση.

«Ακούσαμε τους προβληματισμούς της αντιπολίτευσης και οργανώσεων και αποσύρουμε ολόκληρο το Κεφάλαιο Γ για περαιτέρω διαβούλευση» ισχυρίστηκε, καθώς η κυβέρνηση είχε περιέλθει απομόνωση.

Όπως καταγγέλλουν το WWF Ελλάς, η Greenpeace, η Ορνιθολογική Εταιρεία και άλλες οργανώσεις, η επίμαχη διάταξη επέτρεπε νέες δραστηριότητες στις αυστηρά προστατευόμενες περιοχές, όπως η κατασκευή δρόμων, οι εγκαταστάσεις ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και η βόσκηση.

Τονίζουν επίσης ότι θίγονται οι περιοχές Natura 2000, στις οποίες θα επιτρέπονταν τα τουριστικά καταλύματα, τα έργα ΑΠΕ και η εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Η ανακοίνωση της WWF

Η προστασία της φύσης να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής
Με συγκρατημένη αισιοδοξία ακούσαμε πριν λίγο από το βήμα της Βουλής τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα να ανακοινώνει την προσωρινή απόσυρση του Κεφαλαίου Γ’ του νομοσχεδίου που αποδυνάμωνε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών Natura 2000.

Η απόφαση αυτή που έρχεται ως αποτέλεσμα έντονων και τεκμηριωμένων αντιδράσεων από το WWF Ελλάς και πολλές ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες, φέρνει στην επικαιρότητα την τεράστια οικολογική –και όχι μόνο – αξία των πυρήνων βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, ειδικά υπό τις απειλητικές για την κοινωνία και οικονομία συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση.

Eάν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για αποτελεσματική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν ορθά το ταχύτερο δυνατό οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα και τα σχέδια διαχείρισης, ώστε οι προστατευόμενες περιοχές να αποκτήσουν επιτέλους το προστατευτικό καθεστώς που αρμόζει στη σημασία τους, σε πλήρη συμμόρφωση με τις ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Για τη διαμόρφωση ενός συμπαγούς και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου απαιτείται η κατάργηση του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, επιστροφή στο καθεστώς του ν. 1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3937/2011) και εξειδίκευσή του με ειδικότερο προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων ανά ζώνη χρήσεων. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο ο υπουργός είπε ότι θέλει να διαμορφώσει μέχρι το τέλος Αυγούστου, είναι απαραίτητο να τύχει επεξεργασίας από επιστημονική ομάδα με ειδίκευση στο αντικείμενο και με γνώση των διεθνώς βέλτιστων πρακτικών προστασίας σημαντικών οικοσυστημάτων και πυρήνων βιοποικιλότητας. Είναι επίσης απαραίτητο να τεθεί σε ουσιαστική δημόσια διαβούλευση και να πληροί τις αυστηρά οικολογικές προϋποθέσεις που θέτει το δίκαιο της ΕΕ, με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Οι περιοχές Natura 2000 αποτελούν πραγματικές οάσεις ζωής στη χώρα μας που φιλοξενούν σπάνια είδη φυτών και ζώων και συμβάλλουν στην αποτελεσματική θωράκιση της χώρας μας από την κλιματική κρίση.

Με αυτό ως οδηγό, και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που βιώνουμε όλο και πιο έντονα τις συνέπειες της κλιματικής και οικολογικής κρίσης, το WWF Ελλάς θα συνεχίσει να είναι σε επαγρύπνηση και να δουλεύει για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Θεόκριτος Αργυριάδης