Με νέα NAVTEX επεκτείνεται η περιοχή ερευνών σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Την εξέδωσε η Μάλτα

 Με νέα NAVTEX επεκτείνεται η περιοχή ερευνών σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Την εξέδωσε η Μάλτα

Επεκτείνεται το επιχειρησιακό πεδίο στα θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, όπου η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Η νέα NAVTEX εκδόθηκε σε συνεργασία με τη Μάλτα και σύμφωνα με αυτή δεσμεύεται μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση για έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα η συμπληρωματική NAVTEX εκδόθηκε από τη Μάλτα καθώς βρίσκεται έξω από τα όρια του ελληνικού FIR και μεγαλώνει την θαλάσσια περιοχή από 27.000 σε 31.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε αυτό το πλαίσιο η Μάλτα αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ελλάδας να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή.

Ο νέος χάρτης των ερευνών