• 1 Αυγούστου, 2021

Προανακριτική: Κατέπεσε το βασικό κατηγορητήριο- Παραπομπή μόνο για παράβαση καθήκοντος, αποσύρθηκε η “δωροληψία”

 Προανακριτική: Κατέπεσε το βασικό κατηγορητήριο- Παραπομπή μόνο για παράβαση καθήκοντος, αποσύρθηκε η “δωροληψία”

Την παραπομπή του πρώην υπουργού της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση προτείνει το πόρισμα της Προανακριτικής, που κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής

Παράλληλα, το πόρισμα της πλειοψηφίας ζητά τη διαβίβαση όλων των στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (φορολογική και Αρχή για το «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος) προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω έρευνα για την χρηματοδότηση, έκδοση και μεταβίβαση της εφημερίδας Documento και για ενδεχόμενους χρηματισμούς Μέσων και δημοσιογράφων.

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι από το «δια ταύτα» του τελικού κατηγορητηρίου απουσιάζει το αδίκημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου καθώς από την έρευνα της προανακριτικής δεν προέκυψαν ουσιαστικές αποδείξεις τέλεσης του συγκεκριμένου κακουργήματος.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για τέλεση οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης από τον Ν. Παππά

Το πόρισμα


Το πόρισμα που κατέθεσε η πλειοψηφία της επιτροπής είναι μεν πολυσέλιδο πλην όμως καταλήγει στην πρόταση του «να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του ελεγχομένου τέως Υπουργού κ. Νίκου Παππά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ 259)». Αιτιολογείται η πρόταση με το σκεπτικό ότι ο πρώην υπουργός παραβίασε τα καθήκοντά του «με σκοπό να προσχωρήσει τόσο στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στον ίδιο, όσο και στον κο Καλογρίτσα παράνομο όφελος με την απόκτηση της τηλεοπτικής άδειας και να βλάψει όλους τους άλλους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, αλλά και το κράτος και συγκεκριμένα, ενώ ήταν αρμόδιος υπουργός που έπρεπε να διασφαλίσει την τήρηση του νόμου και του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά και αρμόδιος υπουργός με αρμοδιότητα την ενημέρωση παρανόμως».

Παράλληλα όμως στο ίδιο πόρισμα σημειώνεται ότι «αναφορικώς με το αδίκημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ.1 ΠΚ), υπάρχουν απλές και όχι επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού διαφαίνεται ότι τα 3.000.000€ που ζητήθηκαν και τελικώς δόθηκαν, αφορούσαν την συμμετοχή της ίδιας της εταιρείας CCC στο εγχείρημα του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Με το ίδιο σκεπτικό διαφαίνεται ότι και χρήματα ή μετοχές καναλιού που ζητήθηκαν από άλλους επιχειρηματίες αφορούσαν την ιδια τους συμμετοχή απευθείας ή μέσω δανείου στο εγχείρημα. Συνεπώς αναφορικώς με το αδίκημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω οι ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος, αν και υπάρχουν, είναι απλές και όχι επαρκείς για άσκηση δίωξης».

Το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ

Αντίστοιχα το πόρισμα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι «είναι κατάδηλο ότι στην διερευνώμενη υπόθεση δεν υπάρχου καν ενδείξεις για την τέλεση οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης από τον ελεγχόμενο πρώην Υπουργό, Νίκο Παππά, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του για ουδεμία εκ των διερευνώμενων πράξεων».

Δεν αποδέχεται ακόμη και την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος αναφέροντας πως «μετά την έκδοσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, που έθετε τους τελικούς όρους της διαδικασίας, ακολούθησαν δεκάδες προσφυγές των εταιρειών που είχαν εκδηλώσει συμμετοχή στη διαδικασία. Όλοι εναντίον όλων (και φυσικά εναντίον του Καλογρίτσα) για τα κριτήρια που κάλυπταν ή δεν κάλυπταν οι ανταγωνιστές τους. Όλες οι προσφυγές κατέπεσαν στο ΣτΕ και ο διαγωνισμός εκκίνησε.Όπως είναι γνωστό, στην πρώτη αδυναμία της εταιρείας Καλογρίτσα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της (καταβολή πρώτης δόσης), αυτή κηρύχθηκε έκπτωτη». Με βάση αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «ο πρώην Υπουργός δεν προέβη σε παράβαση των καθηκόντων του, αφού σε αυτή την περίπτωση θα είχε διαμορφώσει τους όρους του επίμαχου διαγωνισμού κατά τρόπο που ο προαναφερόμενος επιχειρηματίας θα πληρούσε τις προϋποθέσεις του».

Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται και το αδίκημα της δωροληψίας αναφέροντας για τα περίφημα 3.000.000 ευρώ της CCC προς τον Χρήστο Καλογρίτσα πως «τόσο το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο όσο και η ελληνική Δικαιοσύνη έχουν αποφανθεί ότι το ποσό των 3 εκατ. ευρώ δεν αποτέλεσε «δώρο» των Χούρι προς τον Καλογρίτσα. Τα δικαστήρια κάνουν λόγο για συναλλαγή στο πλαίσιο συνεργασίας δύο ιδιωτών και ζητούν την επιστροφή του από τον Καλογρίτσα στη CCC. Εξάλλου, ούτε ο Χρ. Καλογρίτσας ισχυρίσθηκε ότι το ποσό τού κατεβλήθη ως «δώρο», αντιθέτως ισχυρίσθηκε ότι αποτέλεσε συνεισφορά του αντιδίκου του σε κοινή τους συμμετοχή στον διαγωνισμό των αδειών».

Να σημειωθεί ότι το πόρισμα θα συζητηθεί το επόμενο 15νθήμερο στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να υπάρξει επικύρωσή του.