Στη δημοσιότητα το συμβόλαιο ΕΕ – AstraZeneca για τα εμβόλια

 Στη δημοσιότητα το συμβόλαιο ΕΕ – AstraZeneca για τα εμβόλια

Στη δημοσιότητα δόθηκε η σύμβαση (με παράλειψη ορισμένων τμημάτων της) που υπεγράφη μεταξύ Κομισιόν-AstraZeneca στις 27 Αυγούστου 2020. Στο συμβόλαιο, ωστόσο, που κοινοποιείται έχουν “σβηστεί” εκείνα τα σημεία που αφορούν τις δόσεις που έχει συμφωνηθεί να παραδοθούν καθώς και τα ποσά!

Όπως αναφέρει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της, κατόπιν νέου αιτήματός της στις 27 Ιανουαρίου, η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca συμφώνησε να δημοσιευθεί η αναθεωρημένη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών στις 27 Αυγούστου 2020.

Γερμανία: Περιμένει την έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca με “περιορισμούς” για τους πιο ηλικιωμένους

Στη σύμβαση τονίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, με την επιλογή για περαιτέρω 100 εκατομμύρια δόσεις, που θα διανεμηθούν σε πληθυσμιακή αναλογία.

Η Κομισιόν σημειώνει πως χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Ε.Ε. για τα εμβόλια.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά στοιχεία για να βοηθηθεί η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο Ε.Ε.» σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκφράζει δε την ελπίδα να βρίσκεται σε θέση να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των προκαταρκτικών συμφωνιών αγοράς στο εγγύς μέλλον.

«Η σύμβαση που δημοσιεύτηκε σήμερα περιέχει αναδιατυπωμένα μέρη που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων. Η σύμβαση AstraZeneca είναι η δεύτερη που δημοσιεύεται, αφού η CureVac συμφώνησε να δημοσιεύσει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» καταλήγει η Κομισιόν.

Διαβάστε το συμβόλαιο

Χρήστος Σταθόπουλος