• 1 Δεκεμβρίου, 2021

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί τη διαχείριση του Λόφου Φιλοπάππου

 ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί τη διαχείριση του Λόφου Φιλοπάππου

Υπό τον τίτλο «Ιδιωτικοποίηση διαχείρισης του Λόφου Φιλοπάππου από ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ κατά παράβαση νόμου», ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον υπουργό Εσωτερικών να ενημερώσει τη Βουλή «για ποιο λόγο ιδιωτικοποιεί και εμπορευματοποιεί τη διοίκηση και τη διαχείριση του Λόφου Φιλοπάππου, κατά παράβαση του δημοσίου συμφέροντος και της υφιστάμενης νομοθεσίας».

Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα κατέθεσε ο βουλευτής Χριστόφορος Βερναρδάκης ο οποίος αναφέρει ότι με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα(άρθρα 100-104 του ν. 4674/2020), συστήνεται ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» και σκοπό κατ’ αρχήν τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου επ’ αμοιβή κατόπιν σύμβασης με το Δήμο Αθηναίων.

Υπέρ της εταιρίας επιφυλάσσεται ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων, καθώς η απαρίθμησή τους στο νόμο αναφέρεται ως «ενδεικτική», ενώ με την έκδοση προεδρικού διατάγματος η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων συναφών προς τους σκοπούς της χώρων. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι ο Λόφος Φιλοπάππου έχει ρητά χαρακτηριστεί ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος και υπογραμμίζει ότι «η εξουσία διοίκησης και διαχείρισης επί οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων εκ μέρους του Δημοσίου – εν προκειμένω εκ μέρους του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως αποκλειστικού φορέα εκπλήρωσης των σκοπών τους – οφείλει να ασκείται κατά τρόπο που να συνάδει προς τη φύση τους ως πολιτιστική κληρονομία και σύμφωνα με το δημόσιο προορισμό τους».