• 30 Οκτωβρίου, 2020

Σύνοδος κορυφής: Η συμβιβαστική πρόταση της Ελλάδας

 Σύνοδος κορυφής: Η συμβιβαστική πρόταση της Ελλάδας

Σε εξέλιξη είναι η σύσκεψη μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, Γερμανίας, Προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Προέδρου της Κομισιόν, για την εξεύρεση συμβιβασμού επί των συμπερασμάτων για την Τουρκία στην Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ελληνική συμβιβαστική πρόταση που είδε περιέχει τα εξής διαφορετικά στοιχεία:

– αναφέρει ότι «η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη στην δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και κοινά επωφελούς συνεργασίας με την Τουρκία»

– τονίζει ότι «οι μονομερείς έρευνες για υδρογονάνθρακες πρέπει να τερματιστούν αμέσως»

–  ζητά «όπως η Τουρκία δεσμευθεί στον διάλογο με καλή πίστη και απέχει από μονομερείς ενέργειες που θα έρθουν σε αντίθεση με τα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιαο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών Μελών – κάτι το οποίο αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση»

– προσθέτει τη φράση: «η ΕΕ καλοσωρίζει τα βήματα οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία και την ανακοίνωση της επανέναρξης άμεσων διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ των δύο κρατών, μέσω διαπραγματεύσεων και προσφυγής στο διεθνές δικαστήριο».

– αναφέρει ακόμη ότι: «η ΕΕ επαναλαμβάνει πως μονομερείς ανακοινώσεις θαλάσσιων δικαιοδοσιών όπως στο χάρτη ‘mavi vatan’  δεν συνάδουν με το δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες».