ΣτΕ για φόρους και πρόστιμα- Πότε διακόπτεται η παραγραφή για το δημόσιο

 ΣτΕ για φόρους και πρόστιμα- Πότε διακόπτεται η παραγραφή για το δημόσιο

Σημαντικές αποφάσεις για την επιβολή φόρων και προστίμων από το δημόσιο εξέδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τρέχει ο χρόνος παραγραφής για την επιβολή φόρων και προστίμων από τις αρμόδιες αρχές, έως ότου η σχετική κανονιστική πράξη κοινοποιηθεί νομίμως στον ενδιαφερόμενο, αναφέρει η Ολομέλεια του ΣτΕ με απόφασή της.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως για να μην διακοπεί η παραγραφή δεν αρκεί η Διοίκηση να εκδόσει την σχετική κανονιστική πράξη (και να την αφήσει πιθανόν στο συρτάρι), αλλά να την επιδόσει κιόλας, ώστε να λάβει γνώση ο ενδιαφερόμενος πολίτης.

admin_e4p2sd6v