• 27 Φεβρουαρίου, 2021

Παραδοχή Θεοχάρη ότι διόρισαν Γενικό Γραμματέα τον Λούλη χωρίς να διαθέτει πτυχίο

 Παραδοχή Θεοχάρη ότι διόρισαν Γενικό Γραμματέα τον Λούλη χωρίς να διαθέτει πτυχίο


Στην εντυπωσιακή παραδοχή ότι η Νέα Δημοκρατία διόρισε τον Κωνσταντίνο Λούλη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού χωρίς να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια ψήφισε τον Νόμο 4622/2019 που θέτει ως απαραίτητο προσόν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου, προχώρησε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης απαντώντας στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων που είχε καταθέσει στις 9 Ιουνίου, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, ζητώντας το πτυχίο του Κ. Λούλη. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την απάντησή του η κυβέρνηση Μητσοτάκη διόρισε τη συντριπτική πλειοψηφία των Γενικών Γραμματέων, πριν ψηφίσει τον σχετικό νόμο.

Πιο συγκεκριμένα, στην -καθυστερημένη- απάντησή του ο Χ. Θεοχάρης υποστηρίζει ότι ο Κ. Λούλης διορίστηκε νομίμως στη θέση με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού, στις 23 Ιουλίου 2019 με βάση τα άρθρα 50 και 51 του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005, όπου δεν τίθενται τυπικά προσόντα, όπως αναφέρει.  Στη συνέχεια, στις 7 Αυγούστου 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε τον περιβόητο νόμο 4622/2019 για το  “επιτελικό κράτος” που θέτει ως τυπικό προσόν το πτυχίο. Ως εκ τούτου, τη στιγμή του διορισμού του δεν ήταν σε ισχύ ο νέος νόμος, σύμφωνα με τον Υπουργό!

Θυμίζουμε βέβαια ότι, η περίπτωση Λούλη εκθέτει από κάθε άποψη την κυβέρνηση. Οχι μόνο αποδεικνύεται τώρα ότι ο αλευροβιομήχανος δεν είχε ούτε καν τα τυπικά προσόντα για τη θέση, αλλά προκαλεί τόσο με τις ακραίες φιλοχουντικές του θέσεις όσο και με δηλώσεις που βλάπτουν ευθέως τον τουρισμό της χώρας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή (βλ. σχετ. Γιάννης Μπασκάκης, «Η ανεξήγητη ασυλία του κ. γενικού», «Εφ.Συν.», 13.6.2010). Το μοναδικό του προσόν, σχολιάζει ο Δημ. Ψαρράς στην «Εφ.Συν.» (14/7/20) παραμένει το ότι είναι ο «ταμίας» του Ιδρύματος Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι αυτό αρκεί.

Κυβέρνηση κυλινδρόμυλος

Για να τα πάρουμε με τη σειρά, την Τρίτη 13/7 διαβιβάστηκε από τον υπουργό Τουρισμού η έγγραφη απάντηση στηνΔώρα Αυγέρη, αναφορικά με τον τίτλο σπουδών του κ. Κωνσταντίνου Λούλη, γενικού γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού.

«Ο κ. Λούλης διορίστηκε νομίμως στη θέση του γενικού γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης από 23.07.2019, με την υπ’ αριθμ. 14594/31.07.2019 (ΦΕΚ 511/ ΥΟΔΔ/02.08.2019) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Τουρισμού. Ο διορισμός αυτός έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του π.δ. 63/2005. Στο εν λόγω π.δ. δεν τίθεντο τυπικά προσόντα διορισμού στη θέση του γενικού γραμματέα. Με τον ίδιο άλλωστε νόμο είχαν διοριστεί και οι γενικοί γραμματείς προηγούμενων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στις 07.08.2019, δηλαδή μεταγενέστερα του διορισμού του κ. Λούλη στη θέση γενικού γραμματέα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019 ο υπ’ αριθμ. 4622/2019 Νόμος για το επιτελικό κράτος. Στο άρθρο 44 ο εν λόγω νόμος θέτει νέα κριτήρια διορισμού των γενικών γαμματέων. Είναι όμως σαφές ότι αυτός ο νόμος δεν ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο διορισμού του κ. Λούλη», αναφέρει ο υπουργός Τουρισμού στην απάντησή του.

Παραδέχεται έτσι ότι ο κ. Λούλης δεν διαθέτει πτυχίο!

«Δεν ήταν σε ισχύ ο νόμος»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη στην Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ανέφερε στην αίτηση της ότι ο νόμος 4622/2019 της ΝΔ, υπό τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», στο άρθρο 44 («Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς») ορίζει ότι «Ως Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς διορίζονται ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: (α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας της Ε.Ε., (γ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων σε δημοσίους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίους λειτουργούς καθώς και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου».

Πηγή: left.gr