• 21 Οκτωβρίου, 2021

Pandora Papers – Βέμπερ: Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού FBI

 Pandora Papers – Βέμπερ: Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού FBI

Μετά την δημοσίευσή των «Pandora Papers» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ, ζήτησε περισσότερες αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των φορολογικών παραδείσων, θέσπιση αυστηρότερων νόμων και περαιτέρω ανάπτυξη της Europol.

«Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού FBI, ένα ευρωπαϊκό πεδίο αρμοδιοτήτων για τις ερευνητικές αρχές μας. Πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω την Europol σε ένα είδος φορολογικής αρχής, η οποία στη συνέχεια να έχει επίσης και ερευνητικές δικαιοδοσίες. Αυτή η Aρχή θα πρέπει να μπορεί να κρίνει ουδέτερα τι συμβαίνει στις χώρες. Μόνο τότε οι νόμοι μας θα αποκτήσουν πραγματική ισχύ και μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα», δήλωσε στο ZDF.

«Συνολικά, δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στην ΕΕ στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Το φορολογικό δίκαιο είναι εθνική αρμοδιότητα και τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι αρκούντως διατεθειμένα να συνεργαστούν. Η λεγόμενη μαύρη λίστα, στην οποία η ΕΕ χαρακτηρίζει χώρες και περιοχές ως φορολογικούς παραδείσους, δεν είναι αρκετά ακριβής. Γι αυτό χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση αυτού του καταλόγου και επίσης σαφείς κυρώσεις κατά των χωρών στις οποίες χρησιμοποιούνται αυτά τα μοντέλα φορολογικής απάτης. Οι χώρες που δεν συνεργάστηκαν με τις τοπικές φορολογικές αρχές δεν θα πρέπει να έχουν πλέον πρόσβαση στη χρηματοπιστωτική ζώνη του ευρώ ή πρόσβαση στην Ευρώπη δια της χορήγησης βίζας», πρόσθεσε.