• 28 Οκτωβρίου, 2021

Κυπριακό ΥΠΟΙΚ: Σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη – Φιλόδοξο σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τη χώρα μας

 Κυπριακό ΥΠΟΙΚ: Σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη – Φιλόδοξο σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τη χώρα μας

Για σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη και τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και την ανάγκη για όραμα, καλό σχεδιασμό και υπευθυνότητα από όλους, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ούτως ώστε να υπάρξει μέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, κάνει λόγο ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Σε γραπτή δήλωσή του για τη συμφωνία επί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Πετρίδης επισημαίνει:

”Η σημερινή μέρα είναι σημαδιακή για την Ευρώπη και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από πολύμηνες, πολύπλοκες και επίμονες συζητήσεις κατέστη δυνατό το πρωί να επιτευχθεί συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2021- 2027) καθώς και για το φιλόδοξο Ταμείο Ανάκαμψης.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η Συμφωνία είναι ιδιαίτερα επωφελής για την Κύπρο η οποία συνολικά, δύναται να αντλήσει κονδύλια πέραν των 2,7 δισ. ευρώ την επόμενη εφταετία.

Η απευθείας κατανομή στην Κύπρο από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ανέρχεται στα 1,45 δισ. ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσα από τους υφιστάμενους μηχανισμούς και προγράμματα που αφορούν κυρίως την πολιτική συνοχής, την κοινή αγροτική πολιτική και τα θέματα ασύλου.

Σημειώνω ότι, μέσα από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τις τελευταίες βδομάδες, η Κύπρος διασφάλισε αύξηση κονδυλίων κατά 250 εκατ. ευρώ σε σχέση με την πρώτη πρόταση της Επιτροπής τον Μάιο του 2020.

Πέραν αυτού του ποσού, η Κύπρος επωφελείται από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ με χορηγίες ύψους 1.3 δισ. ευρώ, για μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια ανταγωνιστική οικονομία, στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, και αφορούν κυρίως τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης.

Για την αξιοποίηση των κονδυλίων που αφορούν τη «Νέα Γενιά» (Next Generation EU), η Κύπρος θα υποβάλλει τριετές εθνικό Σχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται στις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συνάδει με τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η αποδέσμευση κονδυλίων θα υπόκειται στην ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών προθεσμιών και στόχων που θα συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγκρίνονται και από τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Κύπρου είναι η δέσμευση των κονδυλίων μέχρι το 2023 και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων μέχρι το 2026.

Τα κονδύλια αυτά θα αρχίσουν να αποπληρώνονται από τα κράτη μέλη από το 2027 με ειδικές ρυθμίσεις.

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα φιλόδοξο σχέδιο που μπορεί να αλλάξει την χώρα και το οποίο συνάδει και με τις προτεραιότητες και το όραμα της Κύπρου για τα επόμενα χρόνια, το κτίσιμο μιας ψηφιακής οικονομίας, τη ψηφιακή παιδεία, αλλά και την πράσινη ανάπτυξη.

Για τη διαμόρφωση αυτού του φιλόδοξου Προγράμματος και τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων απαιτείται όραμα, καλός σχεδιασμός και υπευθυνότητα από όλους, κυβέρνηση και αντιπολίτευση”.

Καταλήγοντας ο ΥΠΟΙΚ τονίζει ότι οι διεργασίες για καταρτισμό του προγράμματος ανάκαμψης από πλευράς κυβέρνησης έχουν ήδη αρχίσει και πρόθεσή του είναι μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός να προβεί σε πλήρη ενημέρωση αλλά και διαβούλευση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας ώστε το πρόγραμμα να επιτύχει την μέγιστη δυνατή συναίνεση που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του, προς όφελος της κοινωνίας και της επόμενης γενιάς.