Κομισιόν: Τέλος Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα- Tο παράρτημα για τον δημοσιονομικό χώρο που προβληματίζει- Σταϊκούρας: Επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος

 Κομισιόν: Τέλος Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα- Tο παράρτημα για τον δημοσιονομικό χώρο που προβληματίζει- Σταϊκούρας: Επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος

Τη λήξη ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα μέχρι και τις 20 Αυγούστου προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για την 14η μεταμνημονιακή αξιολόγηση της οικονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε ή πέτυχε σημαντική πρόοδο στις υποχρεώσεις που ανέλαβε μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου.

Ειδικότερα, η έκθεση σημειώνει την επιτυχή υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα. Αυτό έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα κράτη-μέλη στη ζώνη του ευρώ, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά την προϋπόθεση στην οποία βασίζεται η εφαρμογή ενισχυμένης εποπτείας.

Όπως τονίζεται, οι ελληνικές  αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης και στην ολοκλήρωση και πρόσθετων, εθνικών μεταρρυθμίσεων. «Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρατείνει την ενισχυμένη επιτήρηση μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022», καταλήγει   το   σημείωμα της Κομισιόν.

Ρήτρα διαφυγής

Από εκεί και πέρα, τη διατήρηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2023 και την απενεργοποίησή του από το 2024, συνέστησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας το «εαρινό πακέτο ευρωπαϊκού εξαμήνου».

Η Επιτροπή εκτιμά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να διατηρηθεί το πάγωμα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και το 2023, δεδομένης της «αυξημένης αβεβαιότητας και των ισχυρών καθοδικών κινδύνων για τις οικονομικές προοπτικές», λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι άνευ προηγουμένου αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και οι συνεχιζόμενες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας δικαιολογούν την παράταση της γενικής ρήτρας διαφυγής έως το 2023, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Απαραίτητος χώρος

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η συνεχιζόμενη ενεργοποίηση της ρήτρας γενικής διαφυγής το 2023 θα δώσει τον απαραίτητο «χώρο» στις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές να αντιδράσουν άμεσα όταν χρειαστεί. Παράλληλα, θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση από την ευρεία στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προς μια αυξανόμενη εστίαση σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα και προς τη «δημοσιονομική σύνεση» που απαιτείται για τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Για το 2022, η Επιτροπή συνιστά για την ΕΕ στο σύνολό της μια «επεκτακτική δημοσιονομική στάση», λόγω των πολιτικών για να μετριαστούν οι επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της υποστήριξης που χρειάζονται οι άνθρωποι που διαφεύγουν από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τι ισχύει για τις υπερχρεωμένες χώρες

Αξίζει να σημειωθεί πως στην έκθεση για το ευρωπαϊκό εξάμηνο αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική το 2023, ιδίως περιορίζοντας την αύξηση των εθνικών τρεχουσών δαπανών κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεχιζόμενη, προσωρινή και στοχευμένη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που είναι πιο ευάλωτες στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, καθώς και τη στήριξη στους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Για την περίοδο μετά το 2023, οι χώρες με χρέος πάνω από 60% του ΑΕΠ τους θα πρέπει να ακολουθήσουν μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη σταδιακής μείωσης του χρέους και δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα μέσω, σταδιακής μείωσης των ελλειμμάτων τους, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Συνετή δημοσιονομική πολιτική

Για το 2023, η Επιτροπή συστήνει «συνετή» δημοσιονομική πολιτική και «προσεκτικό σχεδιασμό», λόγω της «ειδικής φύσης» του μακροοικονομικού σοκ που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στις ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να διευρύνει τις δημόσιες επενδύσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια. «Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRP) είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων επενδύσεων», τονίζει η Επιτροπή.

«Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι συνετή το 2023, ελέγχοντας την ανάπτυξη των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα τη λειτουργία αυτόματων σταθεροποιητών και παρέχοντας προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που φεύγουν από τη ρωσική εισβολή της Ουκρανίας».

Σχέδια

Τέλος, κατά την Επιτροπή, τα δημοσιονομικά σχέδια των κρατών μελών για το 2023 θα πρέπει να στηρίζονται σε συνετές μεσοπρόθεσμες διαδρομές προσαρμογής που αντανακλούν τις προκλήσεις της δημοσιονομικής βιωσιμότητας που συνδέονται με τα υψηλά επίπεδα χρέους προς το ΑΕΠ που έχουν αυξηθεί περαιτέρω λόγω της πανδημίας. Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι έτοιμη να προσαρμόσει τις τρέχουσες δαπάνες στην εξελισσόμενη κατάσταση.

Το παράρτημα με τον αστερίσκο

Εκείνο που προβληματίζει, ωστόσο, είναι πως με διακριτό κείμενό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την πρόταση της για παράταση της ρήτρας γενικής διαφυγής και για το 2023 λόγω της νέας κρίσης. Ωστόσο, κάνει σαφές σε ανακοίνωσή της πως θα υπάρχουν ξεχωριστές προσεγγισεις για κάθε χώρα, ανάλογα με τη δημοσιονομική εικόνα που παρουσιάζουν.

Ουσιαστικά, σε σχέση με την δημοσιονομική ελαστικότητα, διαμορφώνονται δύο «ταχύτητες» εντός της ΕΕ. Από τη μια οι χώρες, όπως η Ελλάδα, με υψηλό χρέος θα πρέπει παράλληλα με τα στοχευμένα μέτρα στήριξης να φροντίζουν και την επιστροφή σε πλεονάσματα με στόχο τη μείωση του χρέους. «Τα κράτη μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική το 2023, ιδίως περιορίζοντας την αύξηση των τρεχουσών δαπανών κάτω από τη μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αλλά προσωρινή και στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που είναι πιο ευάλωτες από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία» αναφέρεται σχετικά.

Η επισήμανση αναμένεται να δυσκολέψει την κυβέρνηση ως προς την απόκτηση ικανού δημοσιονομικού χώρου που θα της επιστρέψει να προβεί σε πολιτικές στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δεδομένου πως, αφενός, η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια θα συνεχιστούν επί μακρόν, πιθανώς και να ενταθούν, αφετέρου η χώρα εισέρχεται στην τελική φάση για τις εκλογές, οπότε θα απαιτηθούν φιλολαϊκές πολιτικές ενίσχυσης.

Από την άλλη, όπως σημειώνει η Κομισιόν, όσα κράτη έχουν χαμηλό χρέος μπορούν, χωρίς να διακινδυνεύουν την μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα, να προσφέρουν προσωρινή και στοχευμένη υποστήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που είναι πιο ευάλωτα στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Για την περίοδο μετά το 2023, ωστόσο, όπως αναφέρερται, τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων. Ειδικά για το καθεστώς της γενικής ρήτρας διαφυγής, τονίζεται πως η αυξημένη αβεβαιότητα και οι ισχυροί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές λόγω του πολέμου και «οι άνευ προηγουμένου αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και οι συνεχείς διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού» δικαιολογούν την παράταση και το 2023. Τούτο «θα παράσχει το χώρο στις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές να αντιδράσουν έγκαιρα όταν χρειάζεται, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση από την ευρεία στήριξη στην οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας προς μια αυξανόμενη εστίαση σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα και δημοσιονομική σύνεση που απαιτείται για τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής βιωσιμότητας».

Το φθινόπωρο του 2022, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση. Μετά το καλοκαίρι θα ανακοινώσει τις προτάσεις για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες.

Σταϊκούρας: Δρομολογείται η επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη 14ηΈκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα. Πρόκειται για Έκθεση-ορόσημο για τη χώρα, αφού ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο της Ελλάδας από το Καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο είχε εισέλθει – μόνη στην Ευρώπη – το 2018» αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας σχετικά με τη 14η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα.

Όπως σημειώνει «δρομολογείται συνεπώς, η επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου, για την οποία η Κυβέρνηση εργάζεται επί μακρόν, μεθοδικά και υπεύθυνα. Κλείνει έτσι, μαζί με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και την πρόωρη εξόφληση του δανείου του ΔΝΤ, ένα δύσκολο κεφάλαιο για τη χώρα μας, που συνδέεται με την πολυετή οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Η Έκθεση – η 10η διαδοχική θετική Έκθεση κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία – τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βελτίωσε την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητά της.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις συμφωνηθείσεςδεσμεύσεις της – παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από τις οικονομικές επιπτώσεις – κυρίως – της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, χαιρετίζοντας μάλιστα την υλοποίηση μιας σειράς από αυτές στους τομείς των δημόσιων οικονομικών, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή είναι καρπός και αναγνώριση της συστηματικής κοινής προσπάθειας όλων μας, πολιτών και πολιτείας, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων – σε διεθνές επίπεδο – μεγάλων δυσκολιών και προκλήσεων.

Συνεχίζουμε ακόμα πιο εντατικά τη σκληρή δουλειά, λειτουργώντας με σχέδιο, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες της πατρίδας μας, ώστε να ξεπεράσουμε τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις και να καταστήσουμε την Ελλάδα – ολόπλευρα – πιο ισχυρή» καταλήγει ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Με πληροφορίες από το ot.gr

Χρήστος Σταθόπουλος