ΕΕ: Το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έχει η Ελλάδα

 ΕΕ: Το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έχει η Ελλάδα

Από την Ελλάδα, μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση σημείωσε μόνο η Ρουμανία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Συνολικά, όσον αφορά το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των κρατών μελών της ΕΕ εντός και εκτός της Ένωσης, με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, δεκαπέντε χώρες κατέγραψαν πλεονάσματα, έντεκα κράτη μέλη κατέγραψαν ελλείμματα και ένα κράτος μέλος είχε ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Τα υψηλότερα πλεονάσματα παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+68,7 δισ. ευρώ), την Ολλανδία (+22,6 δισ. ευρώ), τη Δανία (+12,1 δισ. ευρώ), τη Σουηδία (+10,2 δισ. ευρώ), την Ισπανία, την Ιταλία (και οι δύο +8,5 δισ. ευρώ) και τη Γαλλία (+6,5 δισ. ευρώ).

Τα μεγαλύτερα ελλείμματα καταγράφηκαν για τη Ρουμανία (-6,9 δισ. ευρώ) και την Ελλάδα (-6,8 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών της ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 107,9 δισ. ευρώ (+2,5% του ΑΕΠ), έναντι πλεονάσματος 86,2 δισ. ευρώ (+2,0% του ΑΕΠ) το τρίτο τρίμηνο του 2023 και πλεονάσματος 24,3 δισ. ευρώ (+0,6% του ΑΕΠ) το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον επισημαίνεται πως το τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2023, βάσει εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων:

το πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε (+63,9 δισ. ευρώ έναντι +76,1 δισ. ευρώ),
το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε (+62,3 δισ. ευρώ έναντι +24,4 δισ. ευρώ),
το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε (+4,6 δισ. ευρώ έναντι +8,6 δισ. ευρώ) και
το έλλειμμα του λογαριασμού δευτερογενών εισοδημάτων μειώθηκε (-22,9 δισ. ευρώ έναντι -23,0 δισ. ευρώ).
Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, το έλλειμμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε (-10,5 δισ. ευρώ έναντι -0,3 δισ. ευρώ).

Σχετικά Άρθρα