• 18 Ιανουαρίου, 2021

Γίναμε… USA: Το Υπ. Παιδείας έδωσε άδεια για μαθήματα μαζορέτας στα σχολεία

 Γίναμε… USA: Το Υπ. Παιδείας έδωσε άδεια για μαθήματα μαζορέτας στα σχολεία

Μπορεί η κάλυψη των κενών σε αναπληρωτές να είναι ακόμη στο 70% με αποτέλεσμα να προοιωνίζονται κενά σε πολλά σχολεία, να είναι στον αέρα η προμήθεια μασκών, να υπάρχουν κτιριακά προβλήματα, όμως οι μαθήτριες όμως στα δημόσια σχολεία θα μπορούν, φέτος, να διδαχτούν το «μάθημα»… της μαζορέτας.

Καλά διαβάσατε… το υπουργείο Παιδείας, έδωσε άδεια εισόδου – για τα σχολεία όλων των βαθμίδων – σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσίρλιντινγκ – Αθλητικού Ομαδικού Χορού (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.), προκειμένου να φέρουν σε επαφή τους μαθητές με το Τσιρλίντγκ ή αλλιώς με τον ομαδικό αθλητικό χορό.

Τι συγκεκριμένο ξενόφερτο είδος έγινε γνωστό από τις ΗΠΑ όπου όμως, υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μπορεί να συγκριθεί με το ελληνικό. Έτσι, αν η ηγεσία του Υπ. Παιδείας… οραματίζεται την αναβάθμιση αλά ΗΠΑ καλύτερα να αρχίσει από άλλα χρόνια ζητήματα που τόσο επιτακτικά θέτουν εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και φοιτητές.

Για την ιστορία η πρώτη εμφάνιση cheerleaders ήταν το 1869 σε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στα πανεπιστήμια Princeton-Rutgas . Κατά την διάρκεια του αγώνα φοιτητές υποστήριξαν τις ομάδες τους με τραγούδια και συνθήματα. Η πρώτη οργανωμένη ομάδα δημιουργήθηκε το 1877 και ήταν η ανδρική  Princeton cheer. Ο δρόμος για την συμμετοχή των γυναικών άνοιξε μετά το 1940 με τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο όταν οι περισσότεροι άνδρες έφυγαν για να πολεμήσουν.

Το έγγραφο το υπουργείου αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσίρλιντινγκ – Αθλητικού Ομαδικού Χορού (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΣΧΕΤ: α. Το με αριθμ. πρωτ. 62202/Δ5/25.05.2020 έγγραφο με θέμα: «Προγραμματισμός Αδειών

Εισόδου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) yia το σχολικό έτος 2020-2021» β. Το με αριθμ. πρωτ. 469/30.06.2020 αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσίρλιντινγκ – Αθλητικού Ομαδικού Χορού (με αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. ΥΠΑΙΘ 83431/Δ5/01.07.2020)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, η Ελληνική Ομοσπονδία Τσίρλιντινγκ – Αθλητικού Ομαδικού Χορού απέστειλε το ανωτέρω (β) αίτημα για έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του αθλήματος.

Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, εγκρίνει την άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες της Π/Θμιας και της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 στους προτεινόμενους εκπροσώπους της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ., οι οποίοι αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, όπως απεστάλη από την οικεία Ομοσπονδία, εφόσον πληρούνται οι ως κάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις».