• 18 Οκτωβρίου, 2021

Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις για 155 θέσεις εργασίας στον δήμο Αθηναίων

 Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις για 155 θέσεις εργασίας στον δήμο Αθηναίων

Λήγει αύριο, Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία αιτήσεων για τις 155 θέσεις εργασίαςπου έχει προκηρύξει ο Δήμος Αθηναίων.

Ο Δήμος έχει προκηρύξει την πρόσληψη 155 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Μέχρι και τη Δευτέρα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίνων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.: 104 38, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψιν κ. Γιαννέλη.

Να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις που θα συνάψουν οι επιτυχόντες θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 80 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρα) – 5 θέσεις

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 70 θέσεις