• 22 Ιουνίου, 2021

Έλεγχοι Covid: Πρόστιμα 174.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης

 Έλεγχοι Covid: Πρόστιμα 174.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας  επιχείρησης

Συνολικά 112.562 ελέγχους διενήργησαν χθες οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και κατέγραψαν 507 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €174.000 και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (95.734).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:
Μη χρήση μάσκας
Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης
Μη γνησιότητα βεβαίωσης μετακίνησης
Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) αλλοδαπούς παράνομα εισερχόμενους στη χώρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο του καταστήματος οχτώ (8) καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Η ΕΑΔ πραγματοποίησε ελέγχους σε συνολικά δεκαοκτώ (18) αντικείμενα επίσης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444) φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα που παρείχε υπηρεσίες προσωπικής Υγιεινής & Φροντίδας Σώματος, διαπιστώθηκε ότι παρείχε υπηρεσίες μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος (solarium). Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ στην επιχείρηση επειδή λειτουργούσε κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας και επιπροσθέτως 3.000€, για την ίδια παράβαση, στο φυσικό πρόσωπο που φαίνεται να είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.