Γιατί οι ξένοι επενδύουν σε ακίνητα στην Ελλάδα με τη “Χρυσή Bίζα”

 Γιατί οι ξένοι επενδύουν σε ακίνητα στην Ελλάδα με τη “Χρυσή Bίζα”

“‘Εκρηξη” αγοραπωλησιών ακινήτων στην Ελλάδα από ξένους μέσω του προγράμματος “Χρυσή βίζα”. Αυτό συμβαίνει επειδή το όριο της επένδυσης σε ακίνητο για την εξασφάλιση «χρυσής βίζας» σε περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων διπλασιάζεται την 1η Ιουλίου στις 500.000 ευρώ από τις 250.000 ευρώ που είναι τώρα.

Υπενθυμίζεται σύμφωνα με το enikonomia.gr πως πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τον νέο κώδικα μετανάστευσης του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που προβλέπει ότι διάταξη ορίζει το χρονικό περιθώριο για την υπογραφή προσυμφώνου (ή και οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας) µε την υφιστάμενη τιμή των 250.000 ευρώ παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου από τις 30 Απριλίου που ήταν αρχικά. Έως τότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν ακίνητα στο κέντρο, στα νότια και στα βόρεια προάστια µε το χαμηλότερο όριο επένδυσης των 250.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως εάν δεν δοθεί και νέα παράταση, τότε από την 1η Αυγούστου και µετά όσοι επιθυμούν να πάρουν άδεια παραμονής και συγχρόνως θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στις παραπάνω περιοχές (όπως επίσης και σε Μύκονο, Σαντορίνη και στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης) θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Όσοι όμως έχουν υπογράψει προσύμφωνα έως τις 31 Ιουλίου θα πρέπει έως το τέλος του 2023 να υπογράψουν τα οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας και να αιτηθούν την έκδοση της άδειας παραμονής για τους ίδιους αλλά και για τα µέλη της οικογένειάς τους. Αυτά προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τα στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έχουν υποβληθεί 3.782 αιτήµατα έκδοσης άδειας παραµονής από επενδυτές από τον Οκτώβριο του 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2023.

Το μέγεθος αυτό είναι σημαντικά αυξημένο δεδομένου ότι από τον Φεβρουάριο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2023 ο αντίστοιχος αριθμός αιτήσεων ανήλθε σε 5.479. Δηλαδή το 70% των αιτήσεων που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 µηνών, δείχνει ότι έχει δημιουργηθεί μια δυναμική στην αγορά. Αξιοσημείωτο είναι δε πως το πρώτο δίμηνο του 2023 (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) υποβλήθηκαν 1.446 νέα αιτήματα έκδοσης άδειας µόνιµου επενδυτή. Αυτός ο αριθμός ήταν υψηλότερος κατά 252% σε ετήσια βάση, όταν το αντίστοιχο νούµερο πέρυσι είχε αγγίξει τα 411 αιτήµατα. Επίσης οι υπηρεσίες του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής εξέδωσαν το ίδιο χρονικό διάστημα 574 νέες άδειες. Ο αριθμός αυτός ήταν υψηλότερος κατά 101% υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι.

Η αδυναµία των υπηρεσιών

Πάντως από τα παραπάνω προκύπτει πως οι υπηρεσίες του υπουργείου φαίνεται να δυσκολεύονται ανταποκριθούν στην πρωτοφανή αυτή ζήτηση αν υπολογιστούν και οι αιτήσεις ανανέωσης από τους υφιστάµενους επενδυτές.

Συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2023 οι αιτήσεις ανήλθαν σε 6.922 εκ των οποίων οι 5.479 αφορούσαν νέες άδειες. Από αυτές, εκδόθηκαν 1.918 άδειες και εκκρεμεί η έκδοση επιπλέον 3.548 αδειών.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως οι Κινέζοι αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία αγοραστών από την έναρξη ισχύος του προγράµµατος «χρυσή βίζα» µέχρι σήµερα.

Την δεύτερη θέση της λίστας καταλαμβάνουν οι Τούρκοι επενδυτές που διαθέτουν 664 άδειες και µμερίδιο της τάξεως του 6,6%, ενώ έπονται οι επενδυτές από τον Λίβανο που έχουν 460 άδειες, ή το 4,6% του συνόλου. Οι Λιβανέζοι έχουν πλέον ξεπεράσει τους Ρώσους που έχουν αποκλειστεί ήδη από τον περυσινό Φεβρουάριο από την απόκτηση νέων αδειών. Σήµερα βρίσκονται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας µε 389 άδειες και το 3,8% του συνόλου.