Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προτιμητέος επενδυτής στη διεθνή ανταγωνιστική διαδικασία της Piraeus Equity Partners

 Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προτιμητέος επενδυτής στη διεθνή ανταγωνιστική διαδικασία της Piraeus Equity Partners

Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας,
συνολικής ισχύος 44 MW και φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2 MW
Στο πλαίσιο διαγωνισμού της Piraeus Equity Partners, ανακηρύχθηκε ως
προτιμητέος επενδυτής η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη ησυμφωνία πώλησης (SPA) των μετοχών εταιρειών στις οποίες ανήκουν εν λειτουργία αιολικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, συνολικής ισχύος 44 MW και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2 MW. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας, με συμμετοχή ελληνικών και διεθνών επενδυτικών
επιχειρήσεων, στην οποία η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κρίθηκε ως προτιμητέος επενδυτής.
«Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για το έντονο ενδιαφέρον
τους. Η Piraeus Equity Partners μέσω του πλειοδοτικού διαγωνισμού, έκανε την
καλύτερη δυνατή επιλογή για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων της»,
ανέφερε ο κ. Ίων Τσάκωνας, διευθύνων σύμβουλος της Piraeus Equity Partners.
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος
Μαύρος, δήλωσε: «Πιστοί στη στρατηγική μας συνεχίζουμε με επιτυχία τη δέσμευση
μας να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο μας ενδυναμώνοντας περαιτέρω την
παρουσία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην ελληνική κι όχι μόνο αγορά ενέργειας. Η
ολοκλήρωση της απόκτησης αυτών των 46 ΜW θα συμβάλει στην επίτευξη του
στόχου μας να γίνουμε ο μεγαλύτερος παραγωγός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
της χώρας».
2
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τους συνήθεις όρους και εγκριτικές
διαδικασίες.
Η Grant Thornton υπήρξε χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η KLC Law Firm νομικός
σύμβουλος της Piraeus Equity Partners. Την ομάδα της της ΔΕΗ Ανανεώσιμες υποστήριξαν
σε αυτή τη συναλλαγή η Eurobank, μέσω της διεύθυνσης Investment Banking ως
χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Reed Smith ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος, η KPMG
ως λογιστικός και φορολογικός σύμβουλος και η TÜV Austria Hellas ως τεχνικός σύμβουλος