Ο Άδωνις και τα δελφίνια- Ο αυστηρός νόμος Βορίδη και το “παράθυρο” που επικαλέστηκε- Αυστηρή ανακοίνωση από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία (vid)

 Ο Άδωνις και τα δελφίνια- Ο αυστηρός νόμος Βορίδη και το “παράθυρο” που επικαλέστηκε- Αυστηρή ανακοίνωση από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία (vid)

Η παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη σε σώου με δελφίνια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (που έχει προκαλέσει θόρυβο αρκετές φορές με την συμπεριφορά σε ζώα) προκάλεσε την αντίδραση των οργανώσεων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης εμφανίστηκε να αγνοεί τον νόμο του υπουργείου Εσωτερικών, στον οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Μάκης Βορίδης. Δικαιολογήθηκε, εκ των υστέρων, πώς επειδή δεν πληρώθηκε εισιτήριο, δεν προκύπτει παρατυπία. Αξιοποίησε, δηλαδή, ένα άρθρο του νόμου, παραβλέποντας όλα τα προηγούμενα.

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που συστάθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως διαφημίστηκε δεόντως, επενέβη και επικοινώνησε με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ειδική Γραμματεία «επικοινώνησε με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να πράξει τα δέοντα μετά τη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού με δελφίνια που φαίνεται να συμμετέχουν σε παράσταση κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου 4830/2021 και μάλιστα σε δελφινάριο του οποίου έχει ανακληθεί η άδεια από το 2020».

Ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από την εταιρεία ότι δεν είναι παράνομο το σόου με την απίστευτη δικαιολογία ότι δεν πλήρωσαν εισιτήριο και δεν υπάρχουν κερκίδες!

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και αναφέρει ότι η άδεια για το σόου με τα δελφίνια έχει ανακληθεί από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο εδώ και δύο χρόνια από το 2020, ο Άδωνις Γεωργιάδης ,ωστόσο επισημαίνει πως η εταιρεία έχει λάβει ξανά σχετική άδεια.

Άρθρο 14 Απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε προγράμματα και εν γένει εκδηλώσεις επιχειρήσεων ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, καθώς και σε επιδείξεις ή άλλες καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων δεν εξαιρούνται από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.
4. Απαγορεύονται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η συμμετοχή ζώων σε οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.
5. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των αναφερόμενων στις παρ. 1, 2, 3 και 4 είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
6. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάματα, μουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα από τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3 και 4, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην εκδήλωση με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15.
7. Η αρμόδια αρχή της παρ. 5 δικαιούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στο σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης ή διενέργειας της εκδήλωσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν ή και μετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρηση οφείλει να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του ελέγχου, δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται.
8. Η αρχή της παρ. 5 είναι αρμόδια για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση καταγγελίας, η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας.
9. Το παρόν εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 11, καθώς και των ειδικών διατάξεων που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και τις ιπποδρομίες.

Η απάντηση του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου: