• 29 Νοεμβρίου, 2020

Ο ΟΑΕΔ μοιράζει σπίτια… σε εξαιρετικές περιπτώσεις μην ανησυχείτε για τον πτωχευτικό

 Ο ΟΑΕΔ μοιράζει σπίτια… σε εξαιρετικές περιπτώσεις μην ανησυχείτε για τον πτωχευτικό

Την ώρα που η κοινωνία βράζει για το νέο πτωχευτικό, που οδηγεί όπως λένε οι περισσότεροι φορείς αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με μαθηματική ακρίβεια σε απώλεια της πρώτης κατοικίας για τους δανειολήπτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια λόγω των απανωτών οικονομικών κρίσεων, το Υπ. Εργασίας με μια ασαφή διάταξη στο ν/σ για τους ευάλωτους δίνει “σε εξαιρετικές περιπτώσεις σπίτια του πρώην ΟΕΚ”.

Θα έμοιαζε εντυπωσιακό αλλά χωρίς τις εγκύκλιους που θα εξειδικεύουν επακριβώς τα κριτήρια, μοιάζει περισσότερο ως ένα πυροτέχνημα για να αντισταθμιστεί η “αρπαγή” χιλιάδων σπιτιών από ευάλωτους ανθρώπους που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση όχι από δική τους υπαιτιότητα.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΙΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»:

Άρθρο 47 Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

  • Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.
  • Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
  • Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α΄271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..
  • Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της παρ. 1 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Πόσα είναι τα σπίτια αυτά, ποια είναι τα κριτήρια και προπάντων σε ποιους τελικά θα μοιραστούν παραμένουν βασικά ερωτηματικά.