• 13 Αυγούστου, 2020

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Alter Ego ΜΜΕ

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Alter Ego ΜΜΕ

Κατά 1.250.025 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιανουαρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ  ΑΕ με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 16.667 ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ 75 ευρώ η καθεμία.

Σύμφωνα με τις typologies, μετά  την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 24.837.525 ευρώ.