• 23 Απριλίου, 2021

Αναστολή σύμβασης: Στις 9 Απριλίου η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τον Μάρτιο

 Αναστολή σύμβασης: Στις 9 Απριλίου η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τον Μάρτιο

Την Παρασκευή 9 Απριλίου θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 503.691 εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Μάρτιο, σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής απόφασης. Το σχετικό κονδύλι ανέρχεται σε 249,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ημέρα, θα καταβληθεί ποσό 857.217 ευρώ για πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 2.175 δικαιούχους, για αναστολές συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021.