Σχολεία: Αλλαγές στις απουσίες μετά την άρση των μέτρων Covid – Το νέο ΦΕΚ

 Σχολεία: Αλλαγές στις απουσίες μετά την άρση των μέτρων Covid – Το νέο ΦΕΚ

Η άρση μέτρων κοροναϊού φέρνει αλλαγές στα σχολεία σε ό,τι αφορά την καραντίνα και τις απουσίες, τόσο για κρούσματα κοροναϊού όσο και για τη γρίπη.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση (ΦΕΚ2019 Β/30-3-2023) από την 30η Μαρτίου 2023, πλέον παύει να ισχύει η πενθήμερη καραντίνα για τους μαθητές που νοσούν με κορονοϊό. Πλέον οι απουσίες θα προσμετρώνται κανονικά.

Ακόμη, κανονικά θα υπολογίζονται και οι απουσίες λόγω γρίπης, οι οποίες μέχρι τώρα καταγράφονταν αλλά δεν προσμετρούνταν.

Έτσι, από την 30η Μαρτίου 2023, οι μαθητές και οι μαθήτριες που νοσούν από κορονοϊό, δεν θα παραμένουν σε πενθήμερη απομόνωση και οι απουσίες κατά το διάστημα της νόσησής τους προσμετρώνται κανονικά.

Αναλυτικά, όσα αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ:

Καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/7.9.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4695).