Κυπριακές Εκλογές: Σημαντική η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών

 Κυπριακές Εκλογές: Σημαντική η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών

Ποσοστό 35,4% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην Κύπρο άσκησε μέχρι τις 12:00 το εκλογικό δικαίωμά του για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εκλογής, Κώστα Κωνσταντίνου, στον α’ γύρο των εκλογών το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33,7%, ποσοστό που συνεπάγεται αύξηση 1,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη ώρα στις προεδρικές εκλογές του 2018, το ποσοστό ανήλθε στο 32,6%, γεγονός που καταδεικνύει αύξηση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων.