Αυξημένο περίπου 11 λεπτά το τιμολόγιο της ΔΕΗ τον Ιανουάριο

 Αυξημένο περίπου 11 λεπτά το τιμολόγιο της ΔΕΗ τον Ιανουάριο

Η τιμή είναι 0,489 ευρώ για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες, 0,501 για τις επιπλέον.

Αυξημένο κατά περίπου 11 λεπτά, σε σχέση με το Δεκέμβριο, είναι το τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Ιανουάριο.

Το πάγιο είναι 3,5 ευρώ, η τιμή της κιλοβατώρας είναι 0,489 ευρώ για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες και 0,501 για πάνω από 500 κιλοβατώρες.

Η χρέωση νυχτερινής ενέργειας είναι 0,448 ευρώ.

Τον Δεκέμβριο η τιμή ήταν 0,38 ευρώ για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες, 0,392 για τις επιπλέον.

Αναμένονται ανακοινώσεις επιδοτήσεων από την κυβέρνηση.