Επίδομα 534 ευρώ : Η τελική ημερομηνία πληρωμής

 Επίδομα 534 ευρώ : Η τελική ημερομηνία πληρωμής

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την ημερομηνία πληρωμής για τις αναστολές εργασίες του Ιανουαρίου.

Πληρώνονται την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, 642.845 εργαζόμενοι την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για τις αναστολές Ιανουαρίου και τον μισθό από τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις αναστολών από εργοδότες και εργαζόμενους πραγματοποιήθηκαν έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Βάση υπολογισμού είναι τα 534 ευρώ για όσους παρέμειναν σε αναστολή 30 ημέρες εντός Ιανουαρίου. Διαφορετικά το επίδομα θα δοθεί αναλογικά, δηλαδή 17,8 ευρώ ανά ημέρα.

Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 312.329.590,06 € για 642.845 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:

  • Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνός Ιανουαρίου 2021, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 306.438.150,00 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 623.557.
  • Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα 1/12/2020 – 31/12/2020, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 5.891.440,06€ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 19.288.

Η ημερήσια αποζημίωση για που δικαιούται ο εργαζόμενος ανέρχεται σε 18 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής.

Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.

Σχετικά Άρθρα