• 31 Ιουλίου, 2021

Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών

 Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών

«Η μείωση ενοικίων σε πολλές κατηγορίες μισθώσεων ακινήτων κατά το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, δημιούργησε πάμπολλες διενέξεις και εκκρεμότητες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών αλλά και του κράτους, και εν τέλει πλήρη αβεβαιότητα ως προς τα ποσά ενοικίων που πρέπει να δηλωθούν από τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος έτους 2020, οι οποίες πρέπει να επιλυθούν άμεσα, ώστε να ακολουθήσει απρόσκοπτα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2020», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ στους αρμόδιους υπουργούς και Αρχές.

«Η μείωση ενοικίων σε πολλές κατηγορίες μισθώσεων ακινήτων κατά το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, δημιούργησε πάμπολλες διενέξεις και εκκρεμότητες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών αλλά και του κράτους, και εν τέλει πλήρη αβεβαιότητα ως προς τα ποσά ενοικίων που πρέπει να δηλωθούν από τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος έτους 2020, οι οποίες πρέπει να επιλυθούν άμεσα, ώστε να ακολουθήσει απρόσκοπτα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2020», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ στους αρμόδιους υπουργούς και Αρχές.