• 11 Μαΐου, 2021

Rapid test σε ιερείς: Ουρές έξω από τις Μητροπόλεις Αθηνών και Πειραιά

 Rapid test σε ιερείς: Ουρές έξω από τις Μητροπόλεις Αθηνών και Πειραιά

Στη Μητρόπολη Αθηνών διενεργήθηκαν rapid test σε ιερείς, αλλά και στο προσωπικό των ναών, από τα κλιμάκια της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, προκειμένου να λειτουργήσουν οι εκκλησίες το Πάσχα.

Το πλαίσιο της σχετικής δράσης ξεκίνησε χθες και προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων σε ιερείς και στο προσωπικό των Ιερών Ναών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, από τα κλιμάκια της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, μετά από σχετική πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και σε συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Rapid test για κορονοϊό στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, την Μεγ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Οι έλεγχοι θα γίνονται καθημερινά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας σε ναούς της Αττικής, όπου κατόπιν και σχετικής εγκυκλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εκτός από το προσωπικό των συγκεκριμένων ναών, θα συμμετέχει το προσωπικό και των όμορων ενοριών.

Rapid test ãéá êïñïíïúü äéåîç÷èç óçìåñá óôïí ðñïáõëéï ÷ùñï ôïõ Ìçôñïðïëéôéêïõ Íáïõ–Ïé êëçñéêïé êáé ôï ðñïóùðéêï ôïõ Íáïõ åîåôáóèçêáí áðï êëéìáêéï ôçò Ðåñéöåñåéáò Áôôéêçò.Ðáñáëëç óôïí ÷ùñï ôçò åîåôáóçò ðñïóçëèáí êáé ðïëëïé áðëïé ðïëéôåò .Ôï åîåôáóôéêï êåíôñï ôï åðéóêåöèçêå êáé ï Ðåñéöåñáéáñ÷çò Áôôéêçò Ãéùñãïò Ðáôïýëçò ìáæß ìå ìÝëç ôïõ Éáôñéêïý Óõëëïãïõ êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Στον Πειραιά συνολικά 150 ιερείς και 200 άτομα προσωπικό (ιεροψάλτες και βοηθητικό προσωπικό των ιερών ναών) προσήλθαν στον Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος και υποβλήθηκαν σε έλεγχο ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού.

Ανάμεσα στους εξετασθέντες, ήταν και ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.