• 18 Οκτωβρίου, 2021

Η ανάρτηση της Σακελλαροπούλου για τον Ιωάννη Καποδίστρια

 Η ανάρτηση της Σακελλαροπούλου για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Τιμάμε στο Ναύπλιο τον αρχιτέκτονα της ανεξαρτησίας μας, πρώτο Κυβερνήτη της χώρας και θεμελιωτή του σύγχρονου ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια.

Χάρη στις μεταρρυθμίσεις του η Ελλάδα στάθηκε όρθια μετά από 4 αιώνες τουρκικού ζυγού και σχεδόν μια 10ετία πολέμου και κακουχιών.