• 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Γιώργος και Αντώνης Γλου: Τα σπίτια τους που βγαίνουν στο σφυρί στην Καστέλα

 Γιώργος και Αντώνης Γλου: Τα σπίτια τους που βγαίνουν στο σφυρί στην Καστέλα

 Δύο πολυτελή ακίνητα στην Καστέλλα που ανήκουν στον Γιώργο και στον Αντώνη Γλου βγαίνουν σε πλειστηριασμό.

Η αρχή θα γίνει με την κατοικία του Αντώνη Γλου για την οποία ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ήταν προγραμματισμένος για τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά αναβλήθηκε και τώρα έχει προσδιοριστεί για τις 29 Οκτωβρίου.

Το ακίνητο περιήλθε στον Αντώνη Γλου κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας στις 31/10/1996.

Επισπεύδουσα είναι η υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζα Probank που εκπροσωπείται από τον ειδικό εκκαθαριστή «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση», για απαίτηση 50.000 ευρώ που αποτελεί μέρος έντοκης απαίτησης συνολικού ποσού 29.817.111,91 ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 950.400 ευρώ.

Στο αρχείο η υπόθεση Βαλυράκη

Στις 16 Φεβρουαρίου 2022 ακολουθεί το ακίνητο του Γιώργου Γλου και της Μαρίας Τριαντοπούλου.

Επισπεύδουσα είναι και σε αυτή την περίπτωση η υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζα Probank που εκπροσωπείται από την «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση», ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 3.300.000 ευρώ.