• 7 Μαρτίου, 2021

Έκθεση-βόμβα του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

 Έκθεση-βόμβα του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

Έντονη “ανησυχία” για την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου με το οποίο περιστέλλονται δραστικά και καίρια ατομικές και συλλογικές ελευθερίες των πολιτών εκφράζει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Η γνωμάτευση αυτή την ημέρα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει μείζονες αντιδράσεις διαμορφώνει ένα νέο πεδίο, αν και θεωρείται βέβαιο πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να το αποσύρει.

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση:

“Γεννάται προβληματισμός κατά το μέρος που, εξ αποτελέσματος, εισάγεται σύστημα οιονεί εγγυητικής ευθύνης του οργανωτή” αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση και παραθέτει συγκεκριμένο απόσπασμα από τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την ελευθερία ειρηνικής συνάθροισης» της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών του ΟΑΣΕ. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει σχετικά: “Οι οργανωτές και οι επιμελητές [συνάθροισης] υποχρεούνται να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και να διασφαλίζουν ότι οι συναθροίσεις τους είναι ειρηνικές. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για την παράλειψη εκτέλεσης των καθηκόντων τους, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι ατομικά υπεύθυνοι, π.χ. ζημία περιουσιακών αγαθών ή διατάραξη ή βίαιες πράξεις που προκαλούνται από συμμετέχοντες στη συνάθροιση ή θεατές που ενεργούν ανε- ξάρτητα. Η ευθύνη εκ μέρους των οργανωτών ή επιμελητών υφίσταται μόνον εφόσον έχουν προσωπικά και εσκεμμένα υποκινήσει, προκαλέσει ή συμ- μετάσχει σε πραγματική ζημία ή διατάραξη (…). Αν μια συνάθροιση εξελιχθεί σε σοβαρή δημόσια διατάραξη, είναι ευθύνη του Κράτους, όχι του οργανωτή, εκπροσώπου ή επιμελητή της συνάθροισης, να περιορίσει τη ζημία που προκαλείται. Οι οργανωτές και οι εκπρόσωποι της συνάθροισης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποχρεούνται να πληρώνουν για ζημιές που προκλήθηκαν από άλλους συμμετέχοντες σε μια συνάθροιση (εκτός εάν τις υποκίνησαν ή άλλως τις προκάλεσαν άμεσα)»”.

Παράλληλα το Επιστημονικό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι από μόνη της η μη γνωστοποίηση συνάθροισης δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απαγόρευσής της ενώ όσον αφορά στην απαγόρευση αντιδιαδήλωσης τονίζει ότι η απαγόρευση «αντισυνάθροισης», (άλλως, «αντιδιαδήλωσης») δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή.

Η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής