Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τις διοικήσεις των ΥΠΕ και η παραίτηση Στάθη

 Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τις διοικήσεις των ΥΠΕ και η παραίτηση Στάθη

Δυόμιση περίπου μήνες μετά τη διενέργεια του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τους διοικητές και υποδιοικητής των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πίνακες με τους επιτυχόντες.

Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού οι πρώτοι επτά από τους επιτυχόντες θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Από τους νυν ΥΠεάρχες κάποιοι έμειναν εκτός της λίστας των 15 πρώτων επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ.

Έτσι, από τους εν ενεργεία 7 Διοικητές ΥΠΕ, οι 5 συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των επιτυχόντων που θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη και συγκεκριμένα, οι Διοικητές της 2ης ΥΠΕ, Χρήστος Ροϊλός, της 3ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, της 4ης ΥΠΕ, Δημήτριος Τσαλικάκης, της 5ης ΥΠΕ, Φώτιος Σερέτης και 7ης ΥΠΕ, Νεοκλής Παπαβασιλείου.  

Η παραίτηση του διοικητή της 1ης ΥΠΕ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ, παραιτήθηκε ο διοικητής της 1ης ΥΠΕΠαναγιώτης Στάθης, το όνομα του οποίου δεν βρισκόταν στη λίστα των επιτυχόντων της 1ης ΥΠΕ.

Ο κ. Στάθης είναι Αντιστράτηγος Ε.Α. της Ελληνικής Αστυνομίας, είχε διατελέσει Διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής, υποδιοικητής της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου κ.ά. Στη θέση του διοικητή της 1ης ΥΠΕ είχε διορισθεί επί υπουργίας Βασίλη Κικίλια και διατηρήθηκε επί της ηγεσίας του Θάνου Πλεύρη.

Η αξιολόγηση των υποδιοικητών ΥΠΕ

Σχετικά με τους υποδιοικητές των ΥΠΕ, στις τελικές λίστες με όσους θα περάσουν συνέντευξη περιλαμβάνονται 14 ονόματα, καθώς κάθε Υγειονομική Περιφέρεια διαθέτει 2 υποδιοικητές και η αξιολόγηση θα γίνει μαζί.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις από υποψήφιους που δεν κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση. Όπως προβλέπεται, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αναρτηθέντων πινάκων, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Η ανάρτηση του ΑΣΕΠ:

«Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Α.Π: Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023 (1ΥΠΕΑΡΧΩΝ/2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες α) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), β) των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414) και γ) των Πληρούντων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων, των δεκαπέντε (15) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης για τη μία (1) θέση Διοικητή, και των τριάντα (30) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης, για τις δύο (2) θέσεις Υποδιοικητή (όπου προκύπτουν οι ως άνω 15 και 30 αντίστοιχα), και σε περίπτωση αποκλειομένων, ισάριθμων επόμενων στην κατάταξη υποψηφίων, για την επιλογή Διοικητή και δύο (2) Υποδιοικητών για κάθε μία εκ των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.7 του ν.5062/2023 (Α’ 183), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00. Η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και η διαδικασία υποβολής της περιγράφεται στην οικεία Πρόσκληση (σελ.21).»

Σχετικά Άρθρα