Εκτοξεύθηκε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το α’ τρίμηνο του 2024 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ  

 Εκτοξεύθηκε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το α’ τρίμηνο του 2024 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ  

Εκτοξεύθηκε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και δραστηριότητες των νοικοκυριών, το α’ τρίμηνο το 2024 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2023 (70.826 και 32.850 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 97,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 προς το 2022.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο/εγγύς μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.

Γράφημα 1: Εξέλιξη Κενών Θέσεων Εργασίας1 : Α΄ τρίμηνο 2009 – Α΄ τρίμηνο 2024

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2024
statistics.gr/

Πίνακας 1: Εξέλιξη Κενών Θέσεων Εργασίας1 Α΄ τρίμηνο 2009 – Α΄ τρίμηνο 2024 Χωρίς εποχική διόρθωση

KENEΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2024
statistics.gr/
KENEΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2024
statistics.gr/

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

  • μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
  • εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση.
  • προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές.
  • εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.
KENEΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2024
statistics.gr/

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Σχετικά Άρθρα