Πώς η ΔΕΗ μετατρέπεται σε “ολιστικό” πάροχο υπηρεσιών- Το σχέδιο Στάσση

 Πώς η ΔΕΗ μετατρέπεται σε “ολιστικό” πάροχο υπηρεσιών- Το σχέδιο Στάσση

“Πλώρη” για κέρδη EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ βάζει η ΔΕΗ στη βάση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μετασχηματισμού και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, με βάση όσα ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης (φωτό επάνω), μιλώντας την Τρίτη στους αναλυτές με αφορμή την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2023

Ουσιαστικά η επιχείρηση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο δράσης τα επόμενα χρόνια που έχει ως “πυλώνες” τη συνεχή προσπάθεια για ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και υγιή ισολογισμό, επιστροφή αξίας στους μετόχους και κατοχύρωση ηγετικής παρουσίας σε δυναμικές αγορές όπως αυτές των ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

“Καύσιμο” για την ανάπτυξη αυτή είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα 5,4 δισ. ευρώ. Πέρσι, να σημειωθεί, ότι οι συνολικές επενδύσεις της Επιχείρησης ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, μαζί με την εξαγορά στην Ρουμανία, εντείνοντας τις επενδύσεις στις ΑΠΕ αλλά και στον τομέα της Διανομής.

Με βάση, δε, όσα αναφέρθηκαν οι ανοικτές πιστωτικές γραμμές ανέρχονται σε 2,8 δισ. ευρώ, ενώ στα 2,6 δισ. ευρώ είναι η ρευστότητα της εταιρείας, ποσά που αναμένεται να αξιοποιηθούν διετία 2024-2026.

Οι ΑΠΕ

Στο φόντο αυτό η ΔΕΗ συνεχίζει τον πράσινο μετασχηματισμό της. Το 2023 η εγκατεστημένη ισχύς της ανήλθε σε 4,6 GW, αυξημένη κατά 32%, με ένα χαρτοφυλάκιο ισχύος 2,8 GW σε διάφορα στάδια “ωρίμανσης”. Τα επίπεδα αυτά ανέρχονται στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026, στόχος που εξυπηρετείται από μια σειρά συμμαχιών, όπως είναι η στρατηγική συμφωνία με την Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ύψους 2,7 GW. Ο στόχος αυτός εξαρτάται άμεσα και με τα όσα έχουν καταγραφεί ως δεσμεύσεις για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα, δε, με την παρουσίαση που έκανε ο κ. Στάσσης χθες στους αναλυτές και συνδέεται και με την πορεία των σχετικών “πράσινων” ομολόγων, πέρσι η ΔΕΗ μείωσε περαιτέρω τις εκπομπές CO2 Scope 1 κατά 34% από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023. Αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζονται και στη βαθμολογία της ΔΕΗ στο CDP, η οποία αυξήθηκε σε Β- το 2023, καταγράφοντας βελτίωση τεσσάρων βαθμίδων.

Οι τηλεπικοινωνίες

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά το σχέδιό της για μετασχηματισμό σε ένα πάροχο ολιστικών υπηρεσιών με αιχμή τις ανάγκες του καταναλωτή για ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και “πράσινες” διαδικασίες σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, από την κίνηση, την παραγωγή ή το living. Ιδιαίτερη, δε, έμφαση, δίνει η ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες, όπου αναμένεται, από πολλούς, να “εισβάλει” ως game changer με ένα επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 680 εκατ. ευρώ έως το 2026.

Ουσιαστικά η ΔΕΗ αναμένεται εντός του 2024 να ξεκινήσει την εμπορική δραστηριότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη χονδρική αγορά. Όπως προκύπτει από την παρουσίαση που έκανε  χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης στους αναλυτές  με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, στην  ανάπτυξη του Fiber-to-the-home, το πλάνο προχωράει έχοντας φτάσει σε 140.000 σπίτια στην Αττική στο τέλος του 2023 και 185.000 στο τέλος Μαρτίου 2024. Στο τέλος του 2024 προβλέπεται να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στόχος για το 2025 είναι 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου οπτικών ινών, μέσω της υφιστάμενης υποδομής του ΔΕΔΔΗΕ, στον οποίο η ΔΕΗ κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα 

Σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες η ΔΕΗ εμφάνισε καθαρά κέρδη €485 εκατ. έναντι ζημιών €9 εκατ. το 2022. Αναλυτικά, κατέγραψε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25.10.2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.

Τα αποτελέσματα του 2023 έχουν επηρεαστεί από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €32 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού ενώ τα αποτελέσματα του 2022 από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €302 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με το την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.10.2021 – 30.6.2022 και προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού .

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €622 εκατ. έναντι ζημιών €26 εκατ. το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν επίσης θετικά από το όφελος εξαγοράς ύψους €234 εκατ. που καταγράφηκε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή. Επιπλέον, στα κέρδη προ φόρων του 2023 περιλαμβάνεται το κέρδος ύψους €124 εκατ. από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023. Το 2022, τα αποτελέσματα προ – φόρων επηρεάστηκαν θετικά κατά €198 εκατ., κυρίως λόγω της αντιστροφής της απομείωσης της επένδυσης στη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V κατά €177 εκατ.

Πηγή: Reporter.gr

Σχετικά Άρθρα