Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ”Προτεραιότητα ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η εξυπηρέτηση των πολιτών”

 Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: ”Προτεραιότητα ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η εξυπηρέτηση των πολιτών”

Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ» ήταν το κεντρικό θέμα ενημέρωσης σε ειδική ημερίδα για τα στελέχη του Οργανισμού αναφορικά με τη στρατηγική και την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι υπό την εποπτεία και ευθύνη του υπουργείου Υγείας.

Η Διοικήτρια του Οργανισμού, Θεανώ Καρποδίνη, τόνισε τη σημαντικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού για την Πολιτεία, τους ασφαλισμένους και τους παρόχους, καθώς και για τα στελέχη του ίδιου του Οργανισμού. Ειδικότερα, όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με την πολιτική του υπουργείου Υγείας, στόχος είναι η μετατροπή του Οργανισμού σε Στρατηγικό Πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας που απαιτεί την θεσμική του ενδυνάμωση και την ενίσχυση των πόρων του.

Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας, ο εξορθολογισμός των δαπανών Υγείας, η διαχείριση και κατανομή των εθνικών πόρων για την Υγεία και ιδιαίτερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού ήταν οι βασικοί άξονες της τοποθέτησης της Διοικήτριας του Οργανισμού, η οποία επεσήμανε ότι προτεραιότητα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ παραμένει η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος της ασφάλειας, της ποιότητας και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αυτές.

Κλείνοντας, κάλεσε τα στελέχη του Οργανισμού να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία ενός τόσο σημαντικού έργου που αφορά τον σχεδιασμό του νέου Ε.Ο.Π.Υ.Υ να συνδράμουν με τις προτάσεις τους και να δεσμευτούν για την συμμετοχική υλοποίηση που απαιτεί το συγκεκριμένο έργο.

Η διοργάνωση της Ημερίδας και η παρουσίαση των δύο υποέργων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», δηλαδή η «Παροχή υπηρεσιών προμήθειας, ανάπτυξης, παραμετροποίησης λογισμικού και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων και συναφείς υπηρεσίες» και οι «Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» έγινε από την Διευθύντρια Πληροφορικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κα Χριστίνα Γεωργακοπούλου σε συνεργασία με τους Αναδόχους των αντίστοιχων υποέργων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε πέραν του αντικειμένου του έργου και των επιμέρους ενεργειών στην  αποτύπωση του χρονοδιαγράμματος και στα ορόσημα που τίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης.