ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανεπίτρεπτη και άδικη η ρήτρα αναπροσαρμογής σε τηλεφωνία και ίντερνετ

 ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανεπίτρεπτη και άδικη η ρήτρα αναπροσαρμογής σε τηλεφωνία και ίντερνετ

Η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτη αλλά και άδικη την εφαρμογή ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς τηλεφωνίας και ίντερνετ, καθώς και τη μετακύλιση επιπρόσθετων χρεώσεων στους καταναλωτές

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει πως κάτι τέτοιο αντίκειται στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και δεν συνάδει με την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα, ειδικά μάλιστα τη στιγμή που η πλειοψηφία των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει ανακοινώσει πρόσφατα αύξηση κερδών.

Η σχετική τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών για την εισαγωγή της ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής έχει προκαλέσει μπαράζ αντιδράσεων τόσο από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή όσο και από καταναλωτικές οργανώσεις.

Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα συμβόλαια, η Αρχή προτείνει να παρέχεται η δυνατότητα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης. Ορίζει επίσης ότι απαγορεύεται η ενεργοποίηση της ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής πριν την πάροδο 3 μηνών από την σύναψη του συμβολαίου.

Ωστόσο η ΕΚΠΟΙΖΩ είναι κάθετα αντίθετη με την εφαρμογή της ρήτρας δεδομένου ότι όπως επεσήμανε και στα σχόλιά της, έχει εντοπίσει τα τελευταία χρόνια και επισημάνει, τόσο προς την ΕΕΤΤ όσο και τα αρμόδια υπουργεία, σημαντικότατα ζητήματα και παθογένειες που αφορούν τον κλάδο εν γένει των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθ’ ότι γίνεται δέκτης εξαιρετικά μεγάλου αριθμού καταγγελιών. Ο εν λόγω κλάδος βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις πρώτες θέσεις στις καταγγελίες μετά τις τράπεζες και την ενέργεια.

Τα προβλήματα, σύμφωνα με την οργάνωση, αφορούν:

-Υψηλές χρεώσεις: Η χώρα μας συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια μεταξύ των κρατών με τα ακριβότερα τιμολόγια στις τιμές κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων.
-Έλλειψη ανταγωνισμού/ολιγοπωλιακές καταστάσεις: Η χώρα μας κατατάσσεται ως η λιγότερο ανταγωνιστική στις χώρες της ΕΕ-27 αλλά και των χωρών του ΟΟΣΑ.
-Έλλειψη συγκρισιμότητας και αδιαφάνειας διαφόρων πακέτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές.
-Αμφισβητήσεις λογαριασμών.
-Αθέμιτοι και Καταχρηστικοί όροι στις συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας. Δυσνόητοι, πολύπλοκοι και τεχνικοί οροί καθόλου φιλικοί στους καταναλωτές (ψιλά γράμματα).
-Ελλιπής προσυμβατική ενημέρωση.
-Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους παρόχους για προηγμένες υποδομές δικτύων.
-Πλημμελής παροχή υπηρεσιών – χαμηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο, αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και ονομαστικής ταχύτητας και συχνές διακοπές.
-Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παραπλανητικές διαφημίσεις) ως προς τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μη ξεκάθαρη και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών.
-Καθυστέρηση στα αιτήματα.
-Συνεχείς οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες.
-Αυθαίρετη ενεργοποίηση υπηρεσιών.
-Μεγάλη καθυστέρηση ή/και μη αποκατάσταση βλαβών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η ΕΚΠΟΙΖΩ υπέβαλε δέσμη προτάσεων ζητώντας από την ΕΕΤΤ ουσιαστική εποπτεία προς όφελος και των δυο πλευρών: καταναλωτών- τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Επιπλέον ζητά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία ανήκει σήμερα στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ, “ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να αναλάβει θεσμικά την αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στον έλεγχο συγκεντρώσεων”.

Ταυτόχρονα προτείνει:

-Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω δικτύων Νέας Γενιάς (FTTH).
-Την είσοδο νέων τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
-Την τήρηση από τους παρόχους των βασικών αρχών που διέπουν τη διαμόρφωση των τιμολογίων και συγκεκριμένα της κοστοστρέφειας, διαφάνειας, απλότητας και ίσης μεταχείρισης.
-Τη μείωση του παγίου και του ΦΠΑ και την κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας. Οι Έλληνες συνδρομητές είναι οι μοναδικοί στην Ευρώπη που πληρώνουν το “τέλος κινητής τηλεφωνίας”.

“Εν κατακλείδι, η επικοινωνία είναι μείζονος κοινωνικής σημασίας για τους καταναλωτές και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες — όπου κανείς δεν μένει στο περιθώριο, όλοι απολαμβάνουν ελευθερία, προστασία και δικαιοσύνη και βρίσκεται σε αρμονία με τις προκλήσεις που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι το ποσοστό διείσδυσης του διαδικτύου στην Ελλάδα είναι άνω 84,0% του συνολικού πληθυσμού γεγονός που αντικατοπτρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό που συντελείται”, καταλήγει η ΕΚΠΟΙΖΩ.