ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το α΄τρίμηνο

 ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το α΄τρίμηνο

Με ρυθμό ανόδου 2,1% συνέχισε να κινείται το ελληνικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με πέρυσι, οι επενδύσεις κατά 8,2%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,9% έναντι 5,6% η αντίστοιχη μεταβολή για τις εισαγωγές.

Πιο αναλυτικά, σε ετήσια βάση καταγράφεται ανάπτυξη 2,1%, ενώ σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ εμφανίζει οριακή συρρίκνωση -0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι του αναθεωρημένου 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

 Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2022.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2022.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,5%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5,1% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,5%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2022.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2022.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,2%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,7%.