Επιδότηση 20.000 ευρώ : Για ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας – Ποιοι οι δικαιούχοι

 Επιδότηση 20.000 ευρώ : Για ανακαίνιση  μπάνιου και κουζίνας – Ποιοι οι δικαιούχοι

Με την έναρξη της νέας χρονιάς και συγκεκριμένα εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω», που απευθύνεται σε νέους και προβλέπει επιδότηση έως 20.000 ευρώ για ανακαίνιση.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο σκέλη:

Το σκέλος του «Εξοικονομώ» περιλαμβάνει εργασίες όπως αλλαγή κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και αερισμού καθώς και παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης. Το σκέλος του «Ανακαινίζω» περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

Στο σκέλος «Εξοικονομώ», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα στο σκέλος του «Ανακαινίζω» ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τον οδηγό που έχει προδημοσιεύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα). Γ Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα). Για την υπαγωγή στο «Ανακαινίζω», πέραν του του εισοδηματικού κριτηρίου, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 300.000 € σύμφωνα με τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Σχετικά Άρθρα