Ιταλία: Eπιβαρύνει με 50% εφάπαξ φόρο τα επιπλέον έσοδα των εταιρειών ενέργειας

 Ιταλία: Eπιβαρύνει με 50% εφάπαξ  φόρο τα επιπλέον έσοδα των εταιρειών ενέργειας

Το σχέδιο είναι διαφορετικό από τον τρόπο που είχε περιγράψει το Υπουργείο Οικονομικών, που προέβλεπε φόρο 35% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2023 και υπολογιζόμενο στα καθαρά κέρδη των ενεργειακών εταιρειών και όχι στα έσοδα όπως στο τελευταίο προσχέδιο.

Η Ιταλία σχεδιάζει να εφαρμόσει εφάπαξ φόρο 50% το επόμενο έτος στο πλεονάζον εισόδημα των ενεργειακών εταιρειών που έχουν επωφεληθεί από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σε ένα προσχέδιο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2023, που αποκαλύπτει το Reuters.

Η εισφορά έχει συντελεστή ίσο με το 50% του μέρους του εταιρικού εισοδήματος του 2022, το οποίο είναι τουλάχιστον 10% υψηλότερο από το μέσο εισόδημα που αναφέρθηκε μεταξύ 2018 και 2021. Έχει ανώτατο όριο ίσο με το 25% της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων στο τέλος του 2021.

Το σχέδιο είναι διαφορετικό από τον τρόπο που είχε περιγράψει το Υπουργείο Οικονομικών μόλις την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η έκδοση προέβλεπε φόρο 35% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2023 και υπολογιζόμενο στα καθαρά κέρδη των ενεργειακών εταιρειών και όχι στα έσοδα όπως στο τελευταίο προσχέδιο.

Μέχρι τις 0930 GMT, οι μετοχές της ENI και της Enel υποχώρησαν αντίστοιχα περίπου 2% και 1,7%, υποαποδίδοντας τον δείκτη blue chip της Ιταλίας , αλλά σε γενικές γραμμές συμβαδίζουν με τον ευρωπαϊκό δείκτη STOXX για την ενέργεια κλάδου που σημείωσε πτώση 1,7%.

Η Ρώμη αναμένει να συγκεντρώσει περίπου 2,565 δισεκατομμύρια ευρώ από τον φόρο, ο οποίος ακολουθεί ένα πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντικαθιστά μια παρόμοια εισφορά που ισχύει φέτος, η οποία έχει προκαλέσει επικρίσεις και αρνήσεις πληρωμής από πολλές εταιρείες.

Σύμφωνα με τους νέους όρους που ορίζονται στον προϋπολογισμό, ο οποίος ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα, περίπου 7.000 παραγωγοί και πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και προϊόντων βενζίνης πρέπει να πληρώσουν το οφειλόμενο ποσό έως τα μέσα του 2023.

Οι ενεργειακές εταιρείες έχουν προθεσμία έως αυτήν την Τετάρτη — 30 Νοεμβρίου — για να πραγματοποιήσουν την τελική πληρωμή για τον τρέχοντα φόρο απροσδόκητων εσόδων, ο οποίος έχει συντελεστή 25% και υπολογίζεται στην αξία των εργασιών που υπόκεινται σε φόρο επί των πωλήσεων ΦΠΑ.

Με βάση την προκαταβολή 40% που έγινε μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 5 δισ. ευρώ, λιγότερο από το ήμισυ της προκαταρκτικής εκτίμησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο, οι εταιρείες που χάνουν τις πληρωμές εξακολουθούν να έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τη διαφορά πληρώνοντας πρόστιμα και τόκους.