Moodys: Δεν αναβάθμισε το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας – Το διατηρεί τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική

 Moodys: Δεν αναβάθμισε το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας – Το διατηρεί τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική

Η Moodys επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση Βa3 για το ελληνικό αξιόχρεο, διατηρώντας τις σταθερές προοπτικές και διαψεύδοντας όσους ανέμεναν αναβάθμιση από τον οίκο, που διατηρεί την Ελλάδα τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Να σημειωθεί ότι η Moody’s είχε εκδώσει την τελευταία αξιολόγηση για την Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2020. Την είχε αναβαθμίσει σε Ba3 με σταθερό outlook δηλαδή τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική.

Από την άλλη πλευρά η DBRS, που σήμερα διατήρησε την αξιολόγηση της χώρας, στις 18 Μαρτίου είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα σε BB High γυρίζοντας παράλληλα το outlook σε σταθερό. Μας τοποθετεί μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική.

Η Fitch στις 8 Ιουλίου 2022 επιβεβαίωσε την βαθμολογία BB με θετικό outlook που είχε δώσει στις αρχές της χρονιάς, δυο βαθμίδες πριν την επενδυτική. Η S&P είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα σε BB+ με σταθερό outlook στις 22 Απριλίου. Την τοποθετεί δηλαδή μια βαθμίδα πριν την επενδυτική.

  • Οπως αναφέρει ο οίκος, η απόφαση να επιβεβαιώσει το rating της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές ισορροπεί μεταξύ των βελτιώσεων στα πιστωτικά θεμελιώδη της χώρας την τελευταία διετία, έναντι των επίμονων προκλήσεων που θέτει το ολοένα και πιο αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές έχουν σημειώσει πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, απελευθερώνοντας πόρους για δάνεια και στήριξη της οικονομίας. Επιπλέον, η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει γρήγορα από το οικονομικό σοκ της πανδημίας, ενώ οι προοπτικές για αύξηση των επενδύσεων είναι θετικές, δεδομένων των ευρωπαϊκών κεφαλαίων αλλά και των άμεσων ξένων επενδύσεων που αναμένεται να εισρεύσουν, στηρίζοντας την οικονομία.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο ρίσκο βαθιάς ύφεσης στην ευρωζώνη, επίμονου πληθωρισμού, πιο παρατεταμένων διακοπών στις ενεργειακές προμήθειες, σφιχτότερης παγκόσμιας ρευστότητας και ενδεχόμενης απόσυρσης της στήριξης που παρέχει η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Τυχόν επιβράδυνση στο momentum των μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση, το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι αγορές εργασίας μετά τις επικείμενες εκλογές, θα επιβαρύνουν την οικονομία και θα επηρεάσουν την εκτίμηση της Moody’s για την ισχύ των θεσμών στην Ελλάδα.

Επιπλέον, αν και η Moody’s εκτιμά ότι η ισχυρή ανάπτυξη και τα μειούμενα πρωτογενή ελλείμματα θα οδηγήσουν το χρέους κάτω από το 180% του ΑΕΠ έως τα τέλη του 2022, η Ελλάδα θα έχει ακόμη ένα από τα μεγαλύτερα χρέη παγκοσμίως και η βιωσιμότητά του εξαρτάται από τη στήριξη των επίσημων πιστωτών. Ως αποτέλεσμα, οι όποιες μελλοντικέςε βελτιώσεις και η πλήρησ επιστροφή σε χρηματοδότηση από τις αγορές εξαρτώνται από τη διατήρηση συνετής δημοσιονομικής στάσης τα επόμενα χρόνια.

  • Οι ελληνικές αρχές έχουν επιτελέσει πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφια ποσοστά, κάτι που επιτρέπει στις τράπεζες να στηρίξουν την οικονομία και σταδιακά να μειώσουν τα ρίσκα στον κρατικό ισολογισμό. Ο δείκτης NPEs για το τραπεζικό σύστημα διαμορφωνόταν στο 9,5% τον Ιούνιο, από 21,3% πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, είναι κατά πολύ ο υψηλότερος στην ευρωζώνη.

Η ομαλοποίηση αντανακλάται ήδη στην ισχυρότερη αύξηση των χορηγήσεων, κυρίως προς τις επιχειρήσεις. Η απόδοση του κλάδου καταναλωτικής πίστης παραμένει μέτρια. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων έχει οδηγήσει σε έναν από τον χαμηλότερο λόγο δανείων προς καταθέσεις στην ευρωζώνη, κάτι που στηρίζει τη ρευστότητα των τραπεζών.

Η κεφαλαιοποίηση παραμένει υψηλότερα των ελάχιστων απαιτήσεων, αλλά και μεταξύ των χαμηλότερων στην ευρωζώνη. Η Moody’s εκτιμά ότι η ανάλωση κεφαλαίων λόγω τιτλοποιήσεων NPE θα είναι μικρή το 2022-3 καθώς οι περισσότερες συναλλαγές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη εγγράψει τις ζημιές τα προηγούμενα χρόνια.

Σχετικά Άρθρα