Η Moody’s αναβάθμισε τις αξιολογήσεις της για 6 ελληνικές τράπεζες

 Η Moody’s αναβάθμισε τις αξιολογήσεις της για 6 ελληνικές τράπεζες

Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης των έξι ελληνικών τραπεζών που βαθμολογεί προχώρησε σήμερα η Moody’s και επιπλέον αναβάθμισε και την αυτόνομη Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) τριών από αυτές τις τράπεζες.

Οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων για δύο τράπεζες μετατράπηκαν σε σταθερές από θετικές μετά τις αναβαθμίσεις τους, ενώ οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων για τις υπόλοιπες τέσσερις τράπεζες παραμένουν θετικές.

Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης για την αναβάθμιση επικαλείται τις διαρθρωτικές βελτιώσεις της ελληνικής οικονομίας, τις σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, τη βελτίωση των βασικών κερδών και στην περίπτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Αποτυπώνει επίσης την άποψη του οίκου αξιολόγησης για καλύτερα ποσοστά ανάκτησης σε μια ανάλυση σεναρίου εξυγίανσης τραπεζών.

Ο κύριος μοχλός αξιολόγησης είναι η βελτιωμένη οικονομική θέση της Ελλάδας, με καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και πιστώσεων που παρέχουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για τις τράπεζες της χώρας. Οι διαρθρωτικές βελτιώσεις και οι μεταρρυθμίσεις έχουν βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε κραδασμούς. Ως αποτέλεσμα, η Moody’s ανέβασε το μακροοικονομικό προφίλ που εκχωρεί στην Ελλάδα σε «Μέτριο-» από «Αδύναμο+» και αύξησε επίσης τις υποθέσεις της αξίας ανάκτησης σε ένα σενάριο εξυγίανσης για τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο είναι ο κύριος μοχλός για την αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων για τις έξι τράπεζες. Αυτές οι θετικές εξελίξεις στο λειτουργικό περιβάλλον σηματοδοτούν επίσης χαμηλότερους κινδύνους για τα προφίλ φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών.

Η καλή πορεία του τουριστικού τομέαη εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν σε υγιή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 5,3% περίπου το 2022 με βάση τις προσδοκίες του οίκου αξιολόγησης, που θα είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ στο 2,2%. Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει καλά από το σοκ της πανδημίας, χωρίς μόνιμη ζημιά, καθώς ο τουριστικός τομέας και τα μέτρα στήριξης των αρχών μετριάζουν τις επιπτώσεις του οικονομικού σοκ. Η ανάπτυξη, πάντως, θα επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούνται από ευρύτερες πιέσεις τιμών και αποδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ η αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει τις επενδύσεις, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι πιστωτικές συνθήκες στη χώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, με σημαντική πτώση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 9,5% των συνολικών δανείων και απαιτήσεων τον Ιούνιο του 2022 από περίπου 40% τον Δεκέμβριο του 2019 και κορύφωση σχεδόν 50% το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό βελτίωσε επίσης την ικανότητα δανεισμού των τραπεζών στην πραγματική οικονομία και την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών.

Η σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων στο τραπεζικό σύστημα οφείλεται κυρίως στις σημαντικές τιτλοποιήσεις NPE που πραγματοποίησαν οι τράπεζες μέσω του κρατικού συστήματος «Ηρακλής». Αντίστοιχα, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν νέους αντίθετους ανέμους και προκλήσεις, που προκύπτουν από πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση των επιτοκίων που πιθανότατα θα επηρεάσουν την προσιτότητα του χρέους και την ικανότητα αποπληρωμής των ευάλωτων δανειοληπτών.

Η αξιολόγηση ανά τράπεζα

Η Moody’s αναβάθμισε τη βασική πιστωτική αξιολόγηση της Alpha Bank σε B1 από B2, τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε Ba2 από B1 και την αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε Ba3 από B2. Το outlook αναβαθμίστηκε σε θετικό από σταθερό.

Η βασική πιστωτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε στο B2 από B3, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων στο Ba3 από B2 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε B1 από B3. Το outlook της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων υποβαθμίστηκε σε σταθερό από θετικό.

Η Moody’s αναβάθμισε τη βασική πιστωτική αξιολόγηση της Παγκρήτιας Τράπεζας σε Caa2 από Caa3 και τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε B3 από Caa2. Το outlook για τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων είναι θετικό.

Όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα, η βασική πιστωτική αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε στο B1, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Ba2 από Ba3 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B1. Το outlook της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων παραμένει θετικό.

Η Moody’s επιβεβαίωσε και τη βασική πιστωτική αξιολόγηση της Eurobank σε B1, ενώ η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Βa2 από Ba3 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε Ba3 από B1. To οutlook της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων παραμένει θετικό.

Η βασική πιστωτική αξιολόγηση της Attica Bank επιβεβαιώθηκε από τη Moody’s στο Caa3, ενώ η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε Caa1 από Caa2.

Σχετικά Άρθρα