Πρόγραμμα προστασίας Α’ κατοικίας 15 μηνών – Ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 Πρόγραμμα προστασίας Α’ κατοικίας 15 μηνών – Ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα της Κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θα παρέχει επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ –ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη– της δόσης του δανείου τους που έχει υποθήκη την πρώτη κατοικία. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα θα έχει ισχύ έως ότου λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων το καλοκαίρι του 2023. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα Τρίτη.

Η συγκεκριμένη επιδότηση θα ισχύει για 15 μήνες και προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι όσα νοικοκυριά κάνουν αίτηση για να λάβουν την επιδότηση να έχουν πιστοποιηθεί ότι είναι ευάλωτα, δηλαδή ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει το ενδιάμεσο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η πιστοποίηση παρέχεται επίσης μέσω πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους από το 2021 και παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων. Έτσι όσοι θέλουν να ενταχθούν στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, μπορούν από τώρα να κάνουν αίτηση ώστε να λάβουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό και να προλάβουν την προθεσμία που θα οριστεί από το υπουργείο Οικονομικών για την επιδότηση.

Η πιστοποίηση του ευάλωτου θα δίνεται άμεσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, κατόπιν της αίτησης και της υποβολής των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στην πλατφόρμα, ενώ ο τελευταίος θα μπορεί να λάβει το προβλεπόμενο στεγαστικό επίδομα από τον επόμενο μήνα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πρώτες αιτήσεις ευαλωτων θα λάβουν το στεγαστικό επίδομα στα μέσα Οκτωβρίου.

Όσοι δεν ενταχθούν στο πρόγραμμα και δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό της πρώτης τους κατοικίας, στο βαθμό που δεν θα υπόκεινται πλέον σε κανένα προστατευτικό πλαίσιο.

Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, το ύψος της δόσης που θα πρέπει να πληρώνουν προσδιορίζεται στο 3,5% της αξίας του ακινήτου διαιρούμενης δια 12. Ως «αξία κύριας κατοικίας» θεωρείται η τιμή της πρώτης προσφοράς σε περίπτωση πλειστηριασμού ή η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση πτώχευσης. Έτσι εάν η αξία της κύριας κατοικίας είναι 100.000 ευρώ, η δόση θα είναι 290 ευρώ το μήνα (100.000 x 3,5% / 12 μήνες).

  • Στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης. Το επίδομα αυτό ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά μήνα για τον αιτούντα, με επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ευάλωτου είναι εισοδηματικά και περιουσιακά. Τα εισοδηματικά κριτήρια προϋποθέτουν ότι το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Τα περιουσιακά κριτήρια ορίζουν ότι η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και με ανώτατο τα 180.000 ευρώ.

Επίσης, το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ανώτατο όριο ορίζονται τα 21.000 ευρώ.

Ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή 2ης ευκαιρίας προβλέπει ότι οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι είτε κηρύχθηκαν σε πτώχευση είτε επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας τους αναγκαστική εκτέλεση από πιστωτή που έχει υποθήκη ή προσημείωση στο ακίνητο, θα μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την κύρια κατοικία τους σε Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί κύμα εξώσεων και κοινωνική αναστάτωση.

Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί την υποχρέωση στον επενδυτή να αγοράζει τα σπίτια των ευάλωτων και να τους τα μισθώνει για περίοδο 12 ετών. Ο επενδυτής θα πρέπει να δεσμευτεί για τα ποσά που θα επενδύει ετησίως για την αγορά κατοικιών. Σημειώνεται ότι το Δημόσιο έχει συμφωνήσει το όριο της συνολικής επένδυσης από τον επενδυτή σε 1,5 – 2 δις. ευρώ, προκειμένου να τον θεωρήσει κατάλληλο για να αναλάβει να «τρέξει» τον Φορέα.

Πηγή: news247.gr

Παναγιώτης Δρίβας