Εγκύκλιος για δημοσίους υπαλλήλους: Προσπάθεια αναδίπλωσης μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ

 Εγκύκλιος για δημοσίους υπαλλήλους: Προσπάθεια αναδίπλωσης μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την πρωτοφανή εγκύκλιο στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία απειλεί τους υπαλλήλους του υπουργείου με πειθαρχική και ποινική δίωξη αν καταθέσουν «υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου», επιχειρεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφέρει ότι δεν μπορεί το ίδιο να θέσει επιπλέον περιορισμούς στους πολίτες και τους δημοσίους υπαλλήλους, αδειάζοντας ουσιαστικά τη Νομική Σύμβουλο Ελένη Πασαμιχάλη.

  • Συγκεκριμένα, το ΝΣΚ στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «εξυπακούεται ότι οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί, δρουν εντός του πλαισίου που το Σύνταγμα, ο Οργανισμός του ΝΣΚ, αλλά και οι παραπάνω Κώδικες προσδιορίζουν και σε καμία περίπτωση δεν θέτουν- ούτε θα μπορούσαν άλλωστε να θέσουν – πρόσθετους περιορισμούς στους υπαλλήλους που αφορούν στο επιτρεπτό ή στο περιεχόμενο της μαρτυρίας τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σχετικά το ζήτημα που ανέκυψε μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο και σε ιστοσελίδες, με αφορμή το έγγραφο, με αριθμό 441-ΛΠ820/2021/01-06-2021 του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η αληθής και πάγια επιστημονική θέση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των συντακτών του παραπάνω εγγράφου, είναι ότι δεν απαγορεύεται η εξέταση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ως μαρτύρων ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( ΚΠολΔ), Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ).

Πλην, όμως, για την εξέταση αυτή, θα πρέπει να τηρείται το καθήκον εχεμύθειας του υπαλλήλου (άρθρο 26 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν.3528/2007).

  1. Ειδικότερα, όταν ο υπάλληλος καλείται από δικαστήριο ή δικαστική αρχή ή προσέρχεται οικειοθελώς ως μάρτυρας σε δικαστική διαδικασία, οφείλει, προκειμένου να καταθέσει για ζητήματα απόρρητα ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών και για τα οποία, κατά την κοινή πείρα και λογική, επιβάλλεται να τηρεί εχεμύθεια, να έχει λάβει προηγουμένως άδεια από τον αρμόδιο Υπουργό (άρθρα 400 αριθ. 2 ΚΠολΔ, 212 παρ.1 ΚΠΔ, 183 ΚΔΔ).
  2. Η παραπάνω πρόνοια λαμβάνεται για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την προστασία του ίδιου του υπαλλήλου, αφού, σε περίπτωση 2 παραβίασης του καθήκοντος εχεμύθειας, αυτός υπέχει πειθαρχική (π.χ άρθρο 107, παρ. 1, περ. η΄ του Υπαλληλικού Κώδικα) και -υπό προϋποθέσεις- και ποινική ευθύνη (π.χ άρθρα, 252, 259 του Ποινικού Κώδικα).
  3. Εξυπακούεται ότι οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί, δρουν εντός του πλαισίου που το Σύνταγμα, ο Οργανισμός του ΝΣΚ, αλλά και οι παραπάνω Κώδικες προσδιορίζουν και σε καμία περίπτωση δεν θέτουν- ούτε θα μπορούσαν άλλωστε να θέσουν – πρόσθετους περιορισμούς στους υπαλλήλους που αφορούν στο επιτρεπτό ή στο περιεχόμενο της μαρτυρίας τους.

Σφοδρές αντιδράσεις «Αυταρχισμό στα όρια της εκτροπής» χαρακτήρισε τη ντροπιαστική εγκύκλιο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης σε δήλωση του. Όπως τονίζει συνιστά νέο ρεκόρ ντροπής, ακόμη και γι’ αυτήν την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς περιορίζονται συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα Ελλήνων πολιτών.

  • «Δεν είναι μόνο ο αυταρχισμός και το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», αυτό το έχουμε συνηθίσει από αυτήν την Κυβέρνηση. Είναι η -χωρίς προσχήματα, πλέον- περιφρόνηση στο Κράτος Δικαίου, στην ίδια τη Δημοκρατία εν τέλει» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τονίζει επίσης ότι η χώρα – κοιτίδα της Δημοκρατίας μετατρέπεται σε Βαλκανικό παράρτημα του Βίσεγκραντ, σε νομικό φαρ-ουεστ, καταργώντας το δικαίωμα προστασίας του πολίτη, καθώς η δίκαια δίκη μπορεί να εξαρτάται από μαρτυρία που απαγορεύεται. «Ο θεσμικός κατήφορος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη λαμβάνει διαστάσεις εκτροπής και πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα»

Ερώτηση Κούλογλου στην Κομισιόν

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέλιος Κούλογλου, σχετικά με την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνηση να απαγορεύσει στους δημόσιους υπαλλήλους να καταθέσουν «εις βάρος του Δημοσίου», απειλώντας τους υπαλλήλους με πειθαρχική δράση και ποινική δίωξη.

Στην ερώτησή του τονίζεται πως αυτή η απαγόρευση «αντιβαίνει στο βασικό καθήκον των δημοσίων υπαλλήλων να τηρούν το Σύνταγμα. Είναι επίσης αντίθετο με την υποχρέωσή τους να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις, ακόμη και όταν αφορά τη δική τους υπηρεσία. Τέλος, παραβιάζει την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου».

  • Επισημαίνει παράλληλα ότι η ελληνική κυβέρνηση παραβιάζει τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 περί προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, απειλώντας αντίποινα εναντίον μαρτύρων που ανέφεραν σοβαρά αδικήματα, ο ευρωβουλευτή ζητά από την Κομισιόν να εξηγήσει πως σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα τηρήσει την προστασία όσων είναι πρόθυμοι να αναφέρουν σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με την συγκεκριμένη οδηγία.

Το θέμα τέθηκε επίσης και σε γνώση της Διακομματικής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Στ. Κούλογλου, της οποίας είναι μέλος του προεδρείου. Στην επιστολή του προς τους συναδέλφους του, ο ευρωβουλευτής επισημαίνει πως αυτή η εγκύκλιος απευθύνεται κυρίως στους δημόσιους υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ενέργειες αυτού του υπουργείου έχουν πρόσφατα εξεταστεί για την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεδομένης της πιθανής εμπλοκής της ελληνικής κυβέρνησης στη διευκόλυνση ή συμμετοχή σε παράνομες επιστροφές προσφύγων.

«Ορκίζομαι να πω την αλήθεια μόνο αν συμφέρει την υπηρεσία»

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Τομεάρχης Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης ο οποίος αναφέρει ότι «όλοι οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται στην κατάθεση της αλήθειας ενώπιον της Ελληνικής δικαιοσύνης. Όλοι εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται με εγκύκλιό της προς τους προϊσταμένους της υπηρεσίας η Νομική Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου»

  • Σύμφωνα με τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, η Νομική Σύμβουλος, με πρωτοφανείς συλλογισμούς, ουσιαστικά απαγορεύει στους υπαλλήλους να καταθέτουν ελεύθερα σε εκκρεμείς δίκες την διαμορφωθείσα από τα πραγματικά γεγονότα άποψή τους και αναφέρει ότι δύνανται να καταθέσουν «μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου» και αυτό μόνο «κατόπιν εγγράφου αιτήματος του γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης». Αναφέρει δε εκφοβιστικά με αόριστες επικλήσεις στο συμφέρον του Δημοσίου, ότι σε περίπτωση που καταθέσουν υπέρ των αντιδίκων και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αυτό συνιστά «συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα»!

Ενώ αναρωτιέται «αλήθεια ποιο δημόσιο συμφέρον είναι υπέρτερο της αρχής της δίκαιης δίκης και της αναζήτησης της αλήθειας;» Η συγκεκριμένη εγκύκλιος από τη Νομική Σύμβουλο του Κράτους (η οποία επισημαίνεται ότι δεν έχει ιεραρχική σχέση με τους υπαλλήλους του δημοσίου) είναι εμφανές ότι μας γυρίζει σε άλλες εποχές.

Αναρωτιέται επίσης αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έγγραφο εκδόθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή από το Υπουργείο που έχει ταυτιστεί με απευθείας και σκανδαλώδεις αναθέσεις, με υπερτιμολογήσεις και με την αντισυνταγματική στελέχωσή του με μετακλητούς υπαλλήλους σε θέσεις της μόνιμης διοικητικής ιεραρχίας; Και επίσης αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εκδόθηκε επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία καθημερινά επιδίδεται σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο αυταρχικών, αντιδημοκρατικών και αδιαφανών μεθοδεύσεων;

Υπογραμμίζει στη δήλωση του ότι η κυβέρνηση των «Αρίστων» της ΝΔ εδώ και δύο χρόνια επιχειρεί την πλήρη άλωση του κράτους και την υποβάθμιση των θεσμών. Επιχειρεί την υπονόμευση των δημοσίων υπαλλήλων και την μετατροπή τους μετατροπή σε και άβουλα πειθήνια όργανα των σκοτεινών επιδιώξεών τους. Η κυβέρνηση αν διατηρεί έστω και ελάχιστα δείγματα σοβαρότητας και δημοκρατικής ευαισθησίας, αν επιθυμεί να θυμίζει έστω και στο ελάχιστο σύγχρονη ευρωπαϊκή κυβέρνησης και όχι την ΕΡΕ της δεκαετίας του ΄60, οφείλει άμεσα να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο.

ΜΕΡΑ 25: Οι υπάλληλοι του υπουργείου να αγνοήσουν την αντισυνταγματική ντιρεκτίβα

Σφοδρή ήταν η αντίδραση και του ΜέΡΑ 25 δια του εκπροσώπου του Μιχάλη Κριθαρίδη που σε δήλωση του η «οδηγία» είναι απαράδεκτη, αντιδημοκρατική, παράνομη και αυταρχική. Προσθέτει ότι «η δε απειλή πως σε αντίθετη περίπτωση οι υπάλληλοι αυτοί θα διώκονται πειθαρχικά ή ποινικά, μετατρέπει την “Μητσοτάκης Α.Ε.” σε πραγματικό καθεστώς».

  • Και καλεί «τους υπαλλήλους του υπουργείου να αγνοήσουν πλήρως την συγκεκριμένη αντισυνταγματική ντιρεκτίβα και να καταθέτουν ως οφείλουν και ως ορίζει το Σύνταγμα, στη Δικαιοσύνη ελληνική και ευρωπαϊκή, όσα γνωρίζουν, είτε αυτά εξυπηρετούν την πολιτική του κ. Μηταράκη, είτε όχι».

Παράλληλα σημειώνει ότι «το βαρέλι για την Κυβέρνηση δεν έχει πάτο και η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό» και θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: «Τι ακριβώς φοβάται η κυβέρνηση και μεθοδεύει τέτοια τρομοκράτηση των υπαλλήλων του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής; Μήπως ότι θα αποδειχθούν τα όσα καταγγέλλονται από ξένα κυρίως μέσα που δεν ανήκουν στη λίστα Πέτσα και οργανώσεις, για τις παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο με την συμμετοχή της Frontex;»

Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρωτοφανή εγκύκλιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

  • «Πρόκειται για μια πρωτοφανή, ανήκουστη και εκτός νομιμότητας παρέμβαση», τονίζουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια «εντελώς απαράδεκτη ενέργεια που έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την προστασία της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, όσο και με τη θεμελιώδη νομική αρχή του καθήκοντος μαρτυρίας».

Παράλληλα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογραμμίζουν ότι «οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τοποθετούνται σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση, όντες μεταξύ σφύρας και άκμονος, καθώς εάν καταθέσουν θα υποστούν τις “συνέπειες”, με τις οποίες υπαινικτικά τους απειλεί το ως άνω έγγραφο, χωρίς να τις προσδιορίζει. Εάν αρνηθούν να καταθέσουν, θα υποστούν τις έννομες συνέπειες της άρνησης μαρτυρίας».

Με την ίδια ερώτηση, οι 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζητούν για την πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής την κατάθεση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, που σχετίζεται με το εν λόγω έγγραφο.

Αναλυτικά η ερώτηση των 48 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 441-ΛΠ820/2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Εξέταση υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο» αναφέρεται μεταξύ άλλων: «… παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου … να ενημερώσουν τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους ότι η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και πειθαρχικό αδίκημα, καθώς και ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου είναι δυνατή μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης».

Πρόκειται για μια πρωτοφανή, ανήκουστη και εκτός νομιμότητας παρέμβαση εκ μέρους του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που εισάγει καινά ήθη στη δικονομία, στη δημοσιοϋπαλληλική δεοντολογία και εν τέλει στην ίδια τη νομική επιστήμη, με αποκλειστικό στόχο την άσκηση πίεσης και τον εκφοβισμό των υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτως ώστε αυτοί να εκβιάζονται να μην καταθέτουν ως μάρτυρες σε δίκες με αντίδικο το Ελληνικό Δημόσιο και, ειδικότερα, σε ένα Υπουργείο για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει πληθώρα Κοινοβουλευτικών και άλλων παρεμβάσεων στο δημόσιο διάλογο, σχετικά με εξωτερικές αναθέσεις εκατομμυρίων, ακύρωση διαδικασιών προσλήψεων, το ξήλωμα της νομοθεσίας του Ασύλου αλλά και τις συνεχόμενες τραγωδίες σε δομές φιλοξενίας, που μεταξύ άλλων καταγγέλλει και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ή, όταν καταθέτουν, να καταθέτουν αποκλειστικά και μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Δημοσίου, ασχέτως εάν αυτοί οι ισχυρισμοί είναι βάσιμοι ή όχι, κάτι που σε τελική ανάλυση είναι και το αντικείμενο της δίκης. Να το πράττουν, αυτό, δε, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον χειριστή της υπόθεσης, προφανώς για να είναι εξασφαλισμένο ότι θα καταθέσουν τα «σωστά» πράγματα.

Εύλογα δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα του εγγράφου, καθώς είναι πρόδηλο ότι με τον τρόπο αυτό δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, που προϋποθέτει τη διαφάνεια και την εξάντληση όλων των μέσων για την εύρεση της αλήθειας, αλλά τη συγκάλυψη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ως άνω «ενημερωτικό» έγγραφο αναφέρεται γενικώς και αορίστως σε πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες που θα υπέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εξετάζονται ως μάρτυρες, χωρίς να παραθέτει ούτε τις σχετικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ούτε του Ποινικού Κώδικα. Ποιο πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα υπαινίσσεται το έγγραφο;

Με τι, ακριβώς, απειλεί τους υπαλλήλους;

Περαιτέρω, πρόκειται για εντελώς απαράδεκτη ενέργεια που έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την προστασία της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, όσο και με τη θεμελιώδη νομική αρχή του καθήκοντος μαρτυρίας που ορίζεται σε όλες τις δικονομίες: Για να απονεμηθεί η Δικαιοσύνη, θα πρέπει να αναζητηθεί και εντοπιστεί η αλήθεια ως προς τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, ώστε να σχηματίσει ο δικαστής πλήρη και τεκμηριωμένη εποπτεία στο ιστορικό της δικαζόμενης υπόθεσης.

Συνεπώς, ο καλούμενος όπως εξεταστεί ως μάρτυρας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει και να καταθέσει περί των πραγματικών γεγονότων τα οποία γνωρίζει και όχι, όπως ανακριβώς αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο, υπέρ του ενός ή του άλλου διαδίκου. Στο δικαιικό μας σύστημα, ο μάρτυρας σε μια δίκη δεν παίρνει το μέρος κάποια πλευράς, αλλά καταθέτει βάσει γεγονότων και αλήθειας. Αν, δε, αρνηθεί να καταθέσει, τότε έχει κυρώσεις.

Είναι, επομένως, προφανές ότι οι δημόσιοι υπάλληλο που υπηρετούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τοποθετούνται σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση, όντας μεταξύ σφύρας και άκμονος: εάν καταθέσουν θα υποστούν τις «συνέπειες» με τις οποίες υπαινικτικά τους απειλεί το ως άνω έγγραφο, χωρίς να τις προσδιορίζει. Εάν αρνηθούν να καταθέσουν, θα υποστούν τις έννομες συνέπειες της άρνησης μαρτυρίας. Εξάλλου τα ως άνω αναφερόμενα υποστηρίζει και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δια της Εκτελεστικής της Επιτροπής με σχετικό Δελτίο Τύπου.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:

Τελεί εν γνώση του ως άνω εγγράφου;
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται άμεσα για την άνευ ετέρου ανάκληση του;
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου:

Τo εν λόγω έγγραφο υποβλήθηκε κατόπιν σχετικού ερωτήματος/αιτήματος από τον Υπουργό ή άλλο φορέα του Υπουργείου Μετανάστευσης;
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί άμεσα, ώστε να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου που καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σε δίκες με αντίδικο το Ελληνικό Δημόσιο θα ανταποκρίνονται στο ως άνω καθήκον μαρτυρίας, χωρίς να επικρέμεται ο κίνδυνος ή η εκτός νομιμότητας απειλή άσκησης διώξεως εις βάρος τους προς εκφοβισμό;
Για την πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, αιτούμαστε όπως οι κ.κ. Υπουργοί καταθέσουν όλη τη σχετική με το ως άνω έγγραφο υπηρεσιακή αλληλογραφία.