Σημαντική αλλαγή: Τι ισχύει στο εξής για την επιστρεπτέα προκαταβολή

 Σημαντική αλλαγή: Τι ισχύει στο εξής για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Όποιος αιτηθεί την επιστρεπτέα προκαταβολή 4, για να του χαριστεί το μισό πόσο, δηλαδή να μην το επιστρέψει ποτέ, θα πρέπει να μην κάνει καμία απόλυση έως την 31η Μαρτίου 2021. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, καμία επιχείρηση δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το ποσό που θα επιστραφεί θα αποπληρωθεί σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 0,74%. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα με βάση την πτώση τζίρου (το όριο είναι 20% αντί για 10%) και τον αριθμό εργαζομένων σε αναστολή.

Για τις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ισχύει το κατώτατο όριο αναλογικά με τον αριθμό εργαζομένων.

Τα κατώτερα όρια είναι τα εξής:

  • 1.000 ευρώ για εταιρίες χωρίς εργαζόμενο και ταμειακή
  • 2.000 ευρώ αν ανήκουν σε ΚΑΔ με αναγκαστικά μέτρα ή έχουν πτώση τζίρου.

Γενικά για εταιρίες η ενίσχυση αρχίζει από:

  • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους την 1η Σεπτεμβρίου 2020
  • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζόμενους
  • 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζόμενους
  • 15.000 ευρώ για 20-50 εργαζόμενους
  • 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζομένους

Μέχρι το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου, ή μέσα σε αυτό, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την 4η επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ οι πληρωμές θα γίνουν έως το τέλος του μήνα. Αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Εκτιμάται ότι θα ενταχθούν σχεδόν 400.000 – 450.000 επιχειρήσεις, αφού πλέον θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση και οι ατομικές επιχειρήσεις.

Πέραν των επιχειρήσεων που μπήκαν στους προηγούμενους τρεις κύκλους, στον 4ο κύκλο:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή (συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων), υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και έχουν ελάχιστο τζίρο 300 ευρώ.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον «Ιανό» μπορούν να πάρουν την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο 300 ευρώ.
  • Αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις που έχουν θετικά έσοδα για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο 2020, με βάση τον τζίρο Ιουλίου-Αυγούστου για τις διπλογραφικές και του τρίτου τριμήνου για τις απλογραφικές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να έχει υποβάλει προηγουμένως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) τα στοιχεία του κύκλου εργασιών ΦΠΑ για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα για επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ των προηγούμενων μηνών.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.