Φιάσκο διαρκείας με τις μάσκες: Νέο μπλόκο για ελλιπή φάκελο και πάμε για… Χριστούγεννα

 Φιάσκο διαρκείας με τις μάσκες: Νέο μπλόκο για ελλιπή φάκελο και πάμε για… Χριστούγεννα

Μετά το φιάσκο με τις τεράστιες μάσκες στους μαθητές, στις 29 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Υγείας είχε προωθήσει τις νέες προδιαγραφές στο Υπουργείο Εσωτερικών και η υπόθεση σε εκείνη τη φάση, κι αφού κι η ΚΕΔΕ είχε κατασκευάσει κάποια πρώτα δείγματα, υποτίθεται ότι ήταν σε εξέλιξη και πως πια υπήρχε συμφωνία και από τις τρεις πλευρές (ΚΕΔΕ, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας) για τις νέες προδιαγραφές.

Δημοσιεύματα ανέφεραν τότε, ότι το Υπουργείο Υγείας είχε στείλει και για δεύτερη φορά λάθος προδιαγραφές αλλά το θέμα είχε λυθεί πριν προχωρήσει ξανά η διαδικασία στο επόμενο στάδιο.

Και ενώ η παράδοση των νέων μασκών έχει καθυστερήσει παραδειγματικά -κοντεύει ο Δεκέμβριος- μια νέα κακή είδηση είδε το φως της δημοσιότητας. Ο διαγωνισμός για τις 2.570.000 μάσκες δύο μεγεθών, κόστους 2.523.065 ευρώ φαίνεται να πήρε προσωρινή αναβολή.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο:

«Ο έλεγχος δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά».

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, τα στοιχεία-δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν στον σχετικό φάκελο ήταν ελλιπή και για αυτό έπρεπε να συνεχιστεί ο έλεγχος νομιμότητας του διαγωνισμού. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου, η καθυστέρηση ελέγχου του διαγωνισμού δεν οφείλεται στις αργές διαδικασίες του δικαστηρίου αλλά στο ότι δεν κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού υποβλήθηκε στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 27.10.2020, το οποίο αφού εξέτασε την υπόθεση κατά προτεραιότητα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, αναγκάστηκε να αναβάλει την κρίση του λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και εγγράφων διευκρινίσεων για τις επιμέρους διαδικασίες, όπως την εκτέλεση των προηγούμενων συμβάσεων, την κατακύρωση, τον τρόπο προμήθειας και κατανομής των μασκών κ.ά., στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης».

Από την ΚΕΔΕ διαβεβαιώνουν πάντως ότι παραδόθηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν και έτσι εφόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο δώσει την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, το πράσινο φως θα χρειαστούν δύο εβδομάδες για την παράδοση μασκών από τους προμηθευτές και 4 με 5 ημέρες για την προώθησή τους σε όλη την Ελλάδα.