Απελευθέρωση απολύσεων στην ΕΡΓΑΝΗ – Άνοιξε πάλι η πλατφόρμα

 Απελευθέρωση απολύσεων στην ΕΡΓΑΝΗ – Άνοιξε πάλι η πλατφόρμα

Ξεμπλόκαραν οι απολύσεις καθώς, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, το υπουργείο Εργασίας έθεσε σε ξανά σε λειτουργία την εφαρμογή που δέχεται την υποβολή του εντύπου Ε6, το οποίο αφορά στην καταγγελία σύμβασης εργασίας. Αρχίζει έτσι η δύσκολη «κανονικότητα» για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που βλέπουν μπροστά τους τον εφιάλτη της απόλυσης, καθώς το υπουργείο Εργασίας φρόντισε, με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, να άρει την απαγόρευση απολύσεων, η οποία υπήρχε στην ΠΝΠ του Μαρτίου.

Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής όσοι επιχειρούσαν να μπουν στην ΕΡΓΑΝΗ για να υποβάλουν το έντυπο Ε6 για απολύσεις προσωπικού, τους έβγαζε το μήνυμα ότι «ο εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή». Πλέον η υποβολή του Ε6 γίνεται κανονικά και όπως προκύτπει από τα πρώτα στοιχεία, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα μπορούν να προβαίνουν σε απολύσεις προσωπικού, όσες επιχειρήσεις έχουν τεθεί σε κανονική επαναλειτουργία, από τις 4, τις 11 ή τις 18 Μαΐου και δεν έχουν θέσει σε αναστολή σύμβασης ούτε έναν εργαζόμενο.

Συμπίπτει δε με τα αιτήματα επιχειρήσεων που σπεύδουν αμέσως μετά την εξαγγελία των μέτρων να δηλώσουν απολύσεις.

Τη δυνατότητα απελευθέρωσης των απολύσεων για όσες επιχειρήσεις δεν συνεχίσουν τις αναστολές προσωπικού, επισημαίνει, και η τελευταία διευκρινιστική εγκύκλιος που υπογράφει η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Αν Στρατινάκη, υπενθυμίζοντας ότι ισχύουν οι κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

«Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις-εργοδότες δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους και συνεπώς προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων τους, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της με αριθμ. οικ.17788/346/8-5-2020 ΚΥΑ που αφορούν τόσο την απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας και πάντως μέχρι την 31η Μαΐου 2020, όσο και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για σαράντα πέντε ημέρες από το χρόνο λήξης της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις-εργοδότες εμπίπτουν στις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας» αναφέρει η εγκύκλιος.

Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι «η υποχρέωση συνέχισης της σύμβασης εργασίας για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, όταν η επιχείρηση – εργοδότης επαναλειτουργήσει, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περίπτωση επιχειρήσεων – εργοδοτών που από τη φύση λειτουργίας τους είναι εποχικές (π.χ. θέατρα χειμερινής περιόδου, χιονοδρομικά κέντρα, φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών που η λειτουργία τους διαρκεί όσο και το σχολικό έτος κ.α.) ή σε περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι δυνατή διότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είχε συναφθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον μετά τη λήξη της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής τής σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου (π.χ. οδηγοί σχολικών λεωφορείων, η διάθεση (π.χ. οδηγοί σχολικών λεωφορείων, η διάθεση ταξιθετριών/ταξιθετών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενώ έχει απαγορευτεί η πραγματοποίηση παραστάσεων, προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού κ.α.)»

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απόλυτη αφωνία της ΓΣΕΕ, για την καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεθεμελιώνει τις εργασιακές σχέσεις, καθώς δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Σημειώνεται ότι από τις ΠΝΠ, τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους προκύπτει ότι μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που παρέμεναν κλειστές με κρατική απόφαση, δεν υπάρχει απαγόρευση απολύσεων ούτε κάποιος όρος ή ρήτρα διατήρησης των ίδιων θέσεων ή των ίδιων όρων εργασίας.

Παράδειγμα, τα εμπορικά καταστήματα που άνοιξαν από τις 4 Μαΐου, μπορούν να προβαίνουν σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας όπως επίσης, τα εμπορικά κέντρα και γενικά όλες οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν χωρίς να έχουν θέσει σε αναστολή τους εργαζόμενους.

Ξεκινά, δηλαδή, το πογκρόμ των απολύσεων, το οποίο όλοι φοβούνται και προαναγγέλλει ο ΣΕΒ, κάνοντας λόγο για 580.000 νέους ανέργους λόγω της κρίσης!