• 29 Ιανουαρίου, 2022

Μόνο σε 119 από τους 332 δήμους δίνεται η έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid 19- Αντιδράσεις δημάρχων

 Μόνο σε 119 από τους 332 δήμους δίνεται η έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid 19- Αντιδράσεις δημάρχων

Στις 2 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 63787/1.10.2020) με θέμα την «έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 40.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19».


Μετρώντας κανείς τους Δήμους του Πίνακα κατανομής της Υ.Α., διαπιστώνει ότι χρήματα παίρνουν μόνο 119 από το σύνολο των 332 Δήμων της Χώρας, δηλαδή περίπου μόνο το 1/3 των Δήμων.

Το γεγονός έχει προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονες αντιδράσεις δεκάδων δημάρχων που φοβούνται πως αποκλείονται από τα σχετικά κονδύλια αλλά και δυσφορία για τους χειρισμούς της διοίκησης της ΚΕΔΕ στις επαφές της με το υπουργείο Εσωτερικών. Και διατυπώνεται η έκκληση προς τον αρμόδιο υπουργό να τροποποιηθεί άμεσα η σχετική απόφαση και να συμπεριλάβει το σύνολο των δήμων.

Τα 40.000.000,00 € κατανέμονται στους συγκεκριμένους Δήμους «για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους».
Επίσης αναφέρει ότι, λήφθηκαν υπόψη «τα υποβληθέντα από τους Δήμους έως 31.7.2020 στοιχεία, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών»…. Στον συγκεκριμένο Κόμβο, υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι υποβάλουν τις δαπάνες τους για την αντιμετώπιση του COVID-19
Το ερώτημα λοιπόν είναι, με ποια κριτήρια ο Υπουργός προέβη στις κατανομές στους δήμους;
Όλοι οι δήμοι δημιούργησαν δαπάνες για την αντιμετώπιση του και σχεδόν όλοι είχαν απώλεια τακτικών εσόδων…