• 13 Απριλίου, 2021

Κατάρρευση του ΑΕΠ το 2020: Στο 8,2% η ύφεση

 Κατάρρευση του ΑΕΠ το 2020: Στο 8,2% η ύφεση

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ΑΕΠ του δ’ τριμήνου του 2020, παρουσίασε μείωση κατά 5,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%. 

Συνολικά, η ύφεση της οικονομίας το 2020, διαμορφώθηκε στο -8,2% που είναι η χειρότερη επίδοση στη μεταπολεμική περίοδο.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ το 2020 σε όρους όγκου ανήλθε σε 168,5 δισ. ευρώ έναντι 183,6 δισ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,2%. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2020 ανήλθε σε 165,8 δισ. ευρώ έναντι 183,4 δισ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6%.

Η κατάρρευση της οικονομίας το 2020, οφείλεται κυρίως στον τουρισμό ο οποίος κατέγραψε απώλειες εσόδων ύψους άνω των 14 δισ. ευρώ.

Πάντως η έκταση της ύφεσης του 2020, είναι μικρότερη των εκτιμήσεων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς ο στόχος ήταν η ύφεση να φτάσει στο 10,5%. Για το 2021 ο στόχος είναι να γυρίσει η οικονομία σε ανάπτυξη της τάξης του 4,8%, αλλά πρόκειται για φιλόδοξο στόχο, καθώς το 2021 ξεκίνησε με καραντίνα στο πρώτο τρίμηνο ενώ υπάρχουν αβεβαιότητες για τη συνέχεια.

Το πιο σημαντικό στοίχημα είναι ο τουρισμός, κατά πρώτο λόγο και η κατανάλωση των νοικοκυριών, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά προϋποθέτουν υποχώρηση της πανδημίας.

Η οικονομία βρέθηκε σε ύφεση όλα τα τρίμηνα του 2020, καθώς στο α’  τρίμηνο το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,4%, στο β΄ τρίμηνο κατά 15,6%, στο γ΄ τρίμηνο η μείωση διαμορφώθηκε στο 9,4% και στο δ΄ τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο -5,9%.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα ακόλουθα:

 • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 2,2% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2019. 
 • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2019.
 • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 13,4% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2019. 
 • Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 55,4%. o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 9,5% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2019.
 • Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 30,9%.

Τριμηνιαίες μεταβολές

 • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.
 • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.
 • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 31,8% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.
 • Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,3%. 
 • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.
 • Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 9,9%.