• 17 Μαΐου, 2021

Εξελίξεις με τον Βοτανικό – Ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

 Εξελίξεις με τον Βοτανικό – Ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÌÍÇÌÏÍÉÏÕ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁÍÁÌÅÓÁ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÅÐÅÍÄÕÓÅÙÍ, ÔÏÍ ÄÇÌÏ ÁÈÇÍÁÉÙÍ, ÔÏÍ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÁÅ ÐÁÍÁÈÇÍÁÉÊÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÕËÏÐÏÉÓÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÔÆÅÊÔ ÔÏÕ ÃÇÐÅÄÏÕ ÓÔÏÍ ÂÏÔÁÍÉÊÏ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÈÇÍÁÉÙÍ)

Με δεδομένη την καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στην προμελέτη των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη στο Βοτανικό, με αποτέλεσμα να έχει πάει πίσω όλη η διαδικασία της διμερούς σύμβασης με τις τράπεζες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει η ίδια να πληρώσει το κόστος των μελετών, προκειμένου να μην υπάρχει νεότερη καθυστέρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αφουγκράζεται το εύλογο ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού και σε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνυπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης, οι οποίοι εργάζονται καλόπιστα και εντατικά για την ολοκλήρωση του έργου,  ανακοινώνει πως αναλαμβάνει την χρηματοδότηση για την εκπόνηση των απαραίτητων προμελετών για τους αθλητικούς χώρους του Αθλητικού Ομίλου. Οι συγκεκριμένες προμελέτες, αφού τύχουν της έγκρισης των εμπλεκόμενων μερών, θα κατατεθούν στη Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Ομίλου, μαζί με τις σχετικές συμβάσεις, για έγκριση και από τα μέλη.

Την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων ζητούν οι γιατροί στην Ιαπωνία