• 19 Σεπτεμβρίου, 2021

Εμβόλιο COVID: Σε ποιες περιπτώσεις οι πολίτες πρέπει να υπογράψουν έγγραφο συναίνεσης

 Εμβόλιο COVID: Σε ποιες περιπτώσεις οι πολίτες πρέπει να υπογράψουν έγγραφο συναίνεσης

Το έγγραφο έχει σταλεί, ήδη, από το Υπουργείο Υγείας, στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας και αποτελεί την υποχρεωτική συναίνεση των πολιτών πριν τον εμβολιασμό, εάν και εφόσον δεν μπορούν να συναινέσουν προφορικά.

Όπως προβλέπεται στις οδηγίες που απεστάλησαν στα εμβολιαστικά κέντρα και συντάχθηκαν από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, οι πολίτες που θα δεχθούν να κάνουν το εμβόλιο για την Covid-19, θα πρέπει να δώσουν τη συναίνεσή τους προφορικώς ή γραπτώς, γεγονός που θα διασφαλίζει ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία αλλά και για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν δύναται να παράσχει προφορική συγκατάθεση για το εμβόλιο, θα πρέπει να συμπληρώνεται το έγγραφο από κάποιον οικείο, πάροχο φροντίδας ή δικαστικό συμπαραστάτη.

Στο έγγραφο συγκατάθεσης εμβολιασμού έπειτα από ενημέρωση του πολίτη αναφέρεται ότι

«Εχω διαβάσει ή μου εξηγήθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με το υπό χορήγηση εμβόλιο έναντι της Covid-19. Κατανοώ τα πλεονεκτήματα και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου και τον κίνδυνο μην εμβολιασμού.

Εχω ενημερωθεί για τις αντενδείξεις εμβολιασμού με το παραπάνω εμβόλιο στο παραπάνω άτομο. Κατανοώ ότι στη σπάνια περίπτωση εμφάνισης αναφυλαξίας, θα γίνει παροχή επείγουσας θεραπείας. Είχα την ευκαιρία να θέσω ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν ικανοποιητικά».

Οπως διευκρινίζεται πάντως στις οδηγίες που εστάλησαν, ο γιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του υποψηφίου για εμβολιασμό.

Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του υποψηφίου προς εμβολιασμό είναι:

Να παρέχεται έπειτα από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση Ο υποψήφιος να έχει ικανότητα έχει συναινέσει Αν ο υποψήφιος είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του.

Λαμβάνεται όμως υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος κατά την κρίση του γιατρού έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη εφόσον αυτός έχει οριστεί.

Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενούς. Διευκρινίζεται ότι ο γιατρός, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία του ατόμου προς εμβολιασμό.

Στο έντυπο που εστάλη στα εμβολιαστικά κέντρα δίνονται επίσης οδηγίες στους γιατρούς για το πώς θα χρησιμοποιούν τα εμβόλια, πώς θα προστατεύουν τον εαυτό τους, ενώ παρέχονται και αναλυτικές οδηγίες για το πώς ακριβώς θα πραγματοποιείται ο εμβολιασμός στον ώμο.

Παράλληλα, περιγράφονται λεπτομερώς οι ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδέχεται να εμφανιστούν, καθώς και ποιοι πρέπει να αποφύγουν το εμβόλιο. Δίνονται μάλιστα σαφείς οδηγίες για τις περιπτώσεις που ο υποψήφιος προς εμβολιασμό μπορεί να εμφανίσει αναφυλακτικό σοκ.