Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Κορυφαίο στην Ελλάδα, στα καλύτερα παγκόσμια

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Κορυφαίο στην Ελλάδα, στα καλύτερα παγκόσμια

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) αναδεικνύεται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 321η θέση στον κόσμο σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη QS World University Rankings 2025, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2024. Αυτή η διάκριση έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης του ιδρύματος, το οποίο έχει κερδίσει σημαντικές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη τα τελευταία χρόνια.

Βελτιωμένη Παγκόσμια Θέση

Μέσα σε δύο χρόνια, το ΕΜΠ έχει βελτιώσει τη θέση του κατά 101 θέσεις, από την 422η το 2023, στην 347η το 2024, και φέτος στην 321η θέση. Αυτή η άνοδος αντικατοπτρίζει τις σημαντικές προσπάθειες και την αφοσίωση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ιδρύματος.

Σημαντικές Θέσεις σε Επιμέρους Κριτήρια

Το ΕΜΠ καταλαμβάνει αξιοσημείωτες θέσεις σε διάφορα επιμέρους κριτήρια της κατάταξης QS.

Συγκεκριμένα:

  • Βρίσκεται στην 132η θέση στις αναφορές ανά μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
  • Κατατάσσεται στην 204η θέση στη διεθνή αναγνώριση του ιδρύματος.

Η Ευρύτερη Κατάταξη QS

Η φετινή κατάταξη QS World University Rankings ήταν η πιο εκτεταμένη μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα από 1500 πανεπιστήμια από 105 διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό καθιστά την πρόοδο του ΕΜΠ ακόμη πιο αξιοσημείωτη και υπογραμμίζει την αυξανόμενη αναγνώριση και επιρροή του σε διεθνές επίπεδο.

Η επιτυχία αυτή δεν είναι μόνο μια αναγνώριση για το ίδιο το ίδρυμα αλλά και για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά, δείχνοντας ότι η επένδυση στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο.

Για το 2025, το ΕΜΠ καταλαμβάνει την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκεται στην 393η θέση. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) βρίσκεται στην 508η θέση. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην περιοχή 601-610, το Πανεπιστήμιο Πατρών στην περιοχή 761-770, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην περιοχή 951-1000 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην περιοχή 1001-1200.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καθηγητή Ιωάννη Κ.Χατζηγεωργίου, «Ακόμη όμως κι αυτή η σημαντική επιτυχία, μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα, δεν αντανακλά το πραγματικό μέγεθος της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά των φοιτητών μας. Σταθεροί στόχοι για το Ίδρυμα παραμένουν η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της διεθνούς διασύνδεσης, της βιωσιμότητας, της εξωστρέφειας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της βελτίωσης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».

Σχετικά Άρθρα